TytułSLSiedl.DN
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-779 s6.10
O Boże, dzięki Ci składamy
-704013
TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
283224217
Nie zna śmierci Pan żywota
197184559