TytułSLSiedl.DN
Pópulus Sion, ecce Dóminus véniet
Antyfona na wejście
---
Przybądź, Panie, bo czekamy
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-7362
Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
W nawiązaniu do Antyfony na wejście i Ewangelii
594359
Oto Pan Bóg przyjdzie
Ecce Dominus veniet - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
583356
Niech się radują niebiosa i ziemia
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-2354
TytułSLSiedl.DN
Ierúsalem, surge et sta in excélso
Antyfona na komunię
---
Oto Pan Bóg przyjdzie
Ecce Dominus veniet - w nawiązaniu do Antyfony na komunię
583356
Raduj się, ziemio
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
6164365
W tym świętym czasie oczekiwania
-10375
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
5519347
Pan wieczernik przygotował
287262295
Pan Jezus już się zbliża
286261293
TytułSLSiedl.DN
J. S. Bach - ''Wachet auf, ruft uns die Stimme'' (BWV 645)
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
Max Reger - Fantazja i fuga nt. "Wachet auf, ruft uns die Stimme", op. 52
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Hugo Distler - Partita "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
J.S. Bach - Fughetta: Gottes Sohn ist kommen (BWV 703)
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
J. Surzyński - Postludium nt. "Boże wieczny, Boze żywy", op. 8, nr 2
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---