XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (2018-08-12)


TytułSLSiedl.DN
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
259626-
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście  
253608216
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście  
-588263
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na wejście  
-625239
Boże, dlatego dałeś nam życie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście  
243587-
Boże, którego dobroć
W nawiązaniu do Antyfony na wejście  
---
Twoja jest chwała
Hymn brewiarzowy - w nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia
Hymn brewiarzowy - w nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Réspice, Dómine, in testaméntum tuum
---
TytułSLSiedl.DN
Ty, któryś słowem
W nawiązaniu do Kolekty 
---
Bądźmy naśladowcami Boga
W nawiązaniu do II czytania 
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do II czytania 
181692210
Ubi caritas et amor
Wersja gregoriańska - w nawiązaniu do II czytania
184--
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do II czytania 
-760261
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do II czytania 
---
W dobroci swej powiedział Pan
W nawiązaniu do II czytania 
---
César Franck - Petit offertoire
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
TytułSLSiedl.DN
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51 
---
Jam jest chlebem żywym 
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51
-241268
Dałeś nam chleb z nieba
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51 
--264
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51 
-258284
Jerozolimo, chwal Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14) 
-781 g83.9
Alleluja - chwalcie Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14) 
--193
Lauda, Ierúsalem, Dóminum
---
A. Guilmant - Communion op. 15 nr. 1
Propozycja organowa - poziom trudności: średni
---
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Modlitw mszalnych i Liturgii słowa 
35273301
Całym Cię sercem chwalić będę, Panie
Confitebor - w nawiązaniu do Modlitw mszalnych i Liturgii słowa
-7796.4
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34622331
Dzięki, o Panie
28601315
TytułSLSiedl.DN
Jerker Leijon - Sortie
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
Auguste Larriu - Toccata Sortie 
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
César Franck - Sortie (F) (z l'Organiste, tom 1)
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
J. S. Bach - Preludium i fuga g (BWV 535)
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Mikołaj z Krakowa - Preambulum F-dur
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!