XV NIEDZIELA ZWYKŁA B (2018-07-15)


TytułSLSiedl.DN
Ego autem cum iustítia apparébo in conspéctu tuo
Antyfona na wejście 
---
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-588263
Boże mój, spragniony jestem Ciebie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
--260
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-619232
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248102202
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-309203
Na Twe słowo się zbliżamy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
--187
Panie, okaż nam (4)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Śpiewajcie Panu nową pieśń
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
W nawiązaniu do Ewangelii 
-222212
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do Ewangelii 
297632252
Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Ewangelii 
181692210
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
W nawiązaniu do II czytania 
-673178
Kantyk św. Pawła
Dokładny tekst II czytania: Ef 1,3-10 
---
Panie, umocnij wiarę naszą
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-614227
TytułSLSiedl.DN
Passer invénit sibi domum
Antyfona na komunię
---
Jam jest chlebem żywym
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56
-241268
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56 
274235637
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56 
--281
Pomiędzy lud swój idzie sam
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56 
-267296
Pan siebie, jako Pokarm Życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56
---
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój - w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56
245688181
Jak miłe przybytki
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5
-605630
Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5 
287262295
Szczęśliwy i nie zna kaźni
Beatus vir - w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5
514.2779 z6.5
Ucieszyła mnie wieść pożądana
Laetatus sum - w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5
-781 c83.4
TytułSLSiedl.DN
Dziękujmy Mu za miłość
---
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
--306
Upadnij na kolana
36278683
Kantyk św. Pawła
Dokładny tekst II czytania: Ef 1,3-10 
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Błogosław, Panie, nas
242586334
O Panie, poślij nas
W nawiązaniu do Ewangelii 
---
Cóż Ci, Jezu, damy
326598617
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!