Czwartek (2019-04-18)


W tym dniu wykonuje się uroczyście hymn "Chwała na wysokości Bogu". Podczas jego śpiewu uderza się w dzwony. Po hymnie można zachować zwyczaj milczenia organów i dzwonów aż do tego hymnu podczas Wigilii Paschalnej. Jeśli zwyczaj ten nie jest zachowany organy służą tylko do podtrzymania śpiewu [Źródło]
TytułSLSiedl.DN
A myśmy się chlubić powinni
-15970.1
W krzyżu cierpienie
158148532
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
146129500
Nos autem gloriari + Ps 66, 2
---
TytułSLSiedl.DN
Pan wieczernik przygotował
287262295
Panie, pragnienia ludzkich serc
32265292
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
-258284
Jezusa ukrytego
279247647
Panie, dobry jak chleb
-264290
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Oto święte Ciało Pana
-260289
Pomiędzy lud swój idzie sam
-267296
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
Oto Chleb Aniołów
--287
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
-275020
Hoc corpus, quod pro vobis tradetur
---
"Uczta już gotowa!" i Krzepisz nas Krwią, Ciałem
 z pieśni mszalnej: Karmisz Panie nas
---
Kiedy razem się schodzimy
182-275
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30602317
O Boże, dzięki Ci składamy
-704013
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-702314
Chwalcie, o dziatki
Ps 113 (112)
511.5779 i6.11
Kiedy z Egiptu Izrael wychodził
Ps 114 (113 A)
511.4779 f7.6
Nie nam, o Panie, nie nam
Ps 115 (113 B)
512.37796.13
Wierzę w Boga! Tym się chlubię
Ps 116 B (115)
515.4780 d-
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Ps 117 (116)
-779 s6.10
TytułSLSiedl.DN
Sław, języku, tajemnicę (bez dwóch ostatnich zwrotek) 
515.2160672
Sławcie usta Ciało Pana (bez dwóch ostatnich zwrotek)
Pange lingua 
294274671
Pange lingua (bez dwóch ostatnich zwrotek)
---
TytułSLSiedl.DN
Przed tak wielkim Sakramentem
Tantum ergo Sacramentum
527270667
Tantum ergo Sacramentum
-730-

  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
283224217
Kapłanem Jezus Chrystus jest
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--737
Kapłanów swoich dał nam Bóg
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--738
Olej Święty
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Dilexísti iustítiam
 Antyfona na wejście
---
TytułSLSiedl.DN
Przyjmij pieśń, Odkupicielu
---
O Redemptor sume carmen
---
TytułSLSiedl.DN
Ubi caritas est vera
-717-
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181692210
Boże, lud Twój
 ze zwrotką Z rąk kapłańskich
245688181
Boże, w dobroci
248102202
Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana

-226-
TytułSLSiedl.DN
Rzućmy się wszyscy społem
 W nawiązaniu do tajemmnicy Dnia
292272670
W Sakramencie utajony
 W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
-279692
Panie, pragnienia ludzkich serc
 W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
32265292
Skosztujcie i zobaczcie
 W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
35273301
TytułSLSiedl.DN
Przyjmij pieśń, Odkupicielu
---
O Redemptor sume carmen
---
Idźcie na cały świat
-222212
Nadziejo Izraela
-225-
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325311614
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Zaloguj się, aby dodać komentarz!