Niedziela (2018-04-22)


TytułSLSiedl.DN
Misericórdia Dómini plena est terra
Antyfona na wejście 
---
Wykrzykuj, ziemio, głośno
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Wszystkie krańce ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
34622331
Śpiewajcie Panu nową pieśń
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Szukajcie tego, co w górze
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
--569
Otrzyjcie już łzy, płaczący (1, 7-8)
W nawiązaniu do Ewangelii
198188563
Jam jest Pasterz dobry
W nawiązaniu do Ewangelii
--213
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do Ewangelii
-615228
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Ewangelii
255612282
Jam jest Pasterz dobry
W nawiązaniu do Ewangelii
--213
Idźcie na cały świat
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-222212
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-615228
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
 Ze zwrotką "O Pasterzu"
277242269
TytułSLSiedl.DN
Surréxit Pastor bonus
Antyfona na komunię 
---
Minęły cienie i mroki nocy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię i Ewangelii 
-182-
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na komunię i Ewangelii 
32265292
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
W nawiązaniu do Antyfony na komunię i Ewangelii 
277242269
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
-779 r6.15

TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (szczególnie 2-ga zwrotka)
Terre entière chante ta joie; w nawiązaniu do Ewangelii
22595309
Pan jest wielkim Bogiem (1-3)
--328
Alleluja, zbawienie, chwała i moc

-779 h7.8
TytułSLSiedl.DN
Regina caeli laetare
200719568
Wesel się, Królowo miła
Regina caeli laetare 
201191570
O Panie, poślij mnie
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!