XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B (2018-09-16)

TytułSLSiedl.DN
Boże, obdarz Kościół Twój
Nie pomijając ostatniej zwrotki - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
247591201
Boże, lud Twój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
245688181
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-309203
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-588263
Marian Sawa - Entrada Festiva
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
TytułSLSiedl.DN
Składamy Ci, Ojcze
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
293697238
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
131112237
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój  - w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
245688181
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
W nawiązaniu do Ewangelii 
146129500
Krzyżu mój, Krzyżu
W nawiązaniu do Ewangelii
-130502
Wielbimy Krzyż Twój, Panie
W nawiązaniu do Ewangelii i Modlitwy nad darami 
-16273.2
Panie, umocnij wiarę naszą
W nawiązaniu do II czytania
-614227
Gustav Biener - Offertorium
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
TytułSLSiedl.DN
Jezusowi cześć i chwała
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
280248273
Witam Cię, witam
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
-282689
Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
-260289
O Krwi najdroższa
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
152137513
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
--281
Sław, języku, tajemnicę
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
515.2160672
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
294274671
To Ty, nasz Pan
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
---
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote - w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
298283693
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Lauda Sion Salvatorem - w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
275234638
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
301245700
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16 
277242269
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8 
253608216
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8 
31613327
Lefébure-Wély: Communion in G Major
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
TytułSLSiedl.DN
Idziesz przez wieki
327312618
Króluj nam, Chryste
328315620
Błogosław, Panie, nas
242586334
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
O, której berła
370364823
Matko niebieskiego Pana
364356808
Eugène Gigout - Toccata h-moll
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
TytułSLSiedl.DN
J. S. Bach - Preludium i fuga d-moll (BWV 539) 
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
J. Pachelbel - Chaconne (Ciacona) f-moll
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
Léon Boëllmann - Suita gotycka, op.25
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---