XI NIEDZIELA ZWYKŁA (2018-06-17)

TytułSLSiedl.DN
Exáudi, Dómine, vocem meam
Antyfona na wejście
---
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-594204
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
131112237
Kto się w opiekę (1, 8-9)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253608216
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
259626-
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-618665
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Kolekty 
-611224
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Kolekty
248102202
Pan nie opuszcza nigdy
W nawiązaniu do Kolekty 
-616329
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
27599313
Stwórca chleba, Stwórca wina
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
-698240
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój - w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
245688181
Na stopniach Twego
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
-690186
Przyjmij, o Najświętszy Panie
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
-695-
Przyjmij Ojcze, Hostię białą
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
-696-
Składamy Ci, Ojcze
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami 
293697238
TytułSLSiedl.DN
Unum pétii a Dómino
Antyfona na komunię
---
Jak miłe przybytki
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 27 (26), 4
-605630
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 11 
262634255
Pan wieczernik przygotował
287262295
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
-239645
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
Panie, dobry jak chleb
-264290
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
22595309
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii 
-779 h7.8
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-199-
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri 
511.5779 i6.11
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---