Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
II Niedziela Wielkiego Postu
Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu
Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu
Święto św. Kazimierza, królewicza
Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu
Piątek II tygodnia Wielkiego Postu
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu
III Niedziela Wielkiego Postu
II Niedziela Wielkiego Postu (2015-03-01)

TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
248457202
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
121659463
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9
-507263
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9
131518237
Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
--465
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9
--480
Boże mój, spragniony jestem Ciebie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
--260
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
--467
Pieśni mówiące o Bożym Miłosierdziu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22
---
Pieśni mówiące o szukaniu przez człowieka Stwórcy, Który mu ukazuje swoje oblicze
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9
---
Pójdź do Jezusa
-485665
TytułSLSiedl.DN
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną
--467
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do II czytania i Kolekty
-225203
Ludu kapłański (5)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
283-217
Bliskie jest Królestwo Boże (6-8)
W nawiązaniu do Liturgii słowa i Kolekty
122-464
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
W nawiązaniu do Liturgii słowa i Kolekty
--267
TytułSLSiedl.DN
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
---
Bóg tak ukochał świat, że Syna dał, abyśmy mieli
W nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie II czytania i Antyfony na komunię Mt 17,5
---
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
294269671
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
--261
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
-460205
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Duszo Chrystusowa
126237265
Pieśni mówiące o miłości Boga do człowieka, który nie oszczędził Swego Syna i wydał Go za nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
---
Pieśni mówiące o tym, że Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5
---
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
Duszo Chrystusowa
126237265
TytułSLSiedl.DN
Nawróć się, ludu, w pokorze
--472
Któryś za nas cierpiał rany
54111867.5
Pieśni o Krzyżu Chrystusa
---
Pieśń wzywająca do podjęcia pokuty
---
Pieśń pasyjna
---
Pieśń do Matki Bożej (w okresie Wielkiego Postu - MB Bolesnej)
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu (2015-03-02)

TytułSLSiedl.DN
Zmiłuj się, Stwórco
133-486
Boże, lud Twój
245555181
Zmiłuj się, Panie
--536
TytułSLSiedl.DN
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Miłujcie się wzajemnie
---
Wejrzyj na nas, przebacz nam grzechy
--479
Attende Domine
-597462
Witam Cię, witam
-276689
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Matko Najświętsza
363314805
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu (2015-03-03)

TytułSLSiedl.DN
Panie, ufam miłosierdziu Twemu
-516-
Na stopniach Twego
-558186
TytułSLSiedl.DN
Wydawajcie owoce godne nawrócenia
--482
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
TytułSLSiedl.DN
Bądź pochwalon na wieki
272232634
O Boże mój, o Zbawicielu mój
-511473
U drzwi Twoich stoję, Panie
296272680
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
W krzyżu cierpienie
158140532
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto św. Kazimierza, królewicza (2015-03-04)

Uwaga: Odmawia się Chwała na wysokości Bogu.

TytułSLSiedl.DN
Witaj, jasny Królewiczu
434-899
Kazimierzu, nasz Patronie
-411-
Książe niezłomny, święty Kazimierzu
Hymn brewiarzowy
--898
Tobie chwała, Słońce wieków
Hymn brewiarzowy
---
Bądź uwielbion w świętych Twoich
457--
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Kazimierzu przewyborny
-412-
TytułSLSiedl.DN
W majestacie na niebieskim tronie
--690
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Hymn brewiarzowy - w nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Ewangelii
183490299
Wydawajcie owoce godne nawrócenia
--482
TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
283-217
Duszo Chrystusowa
126237265
O Panie, Ty nam dajesz
--281
TytułSLSiedl.DN
O Boże, dzięki Ci składamy
-574013
Upadnij na kolana
36565683
Dałeś nam Chleb z nieba
--264
TytułSLSiedl.DN
Omni die dic Mariae
Ulubiona pieśń św. Kazimierza, niech będzie zachętą dla nas, by Maryję wybrać także na swoją szczególną Patronkę
---
Dnia każdego Boga mego
Omni die dic Mariae
348291763
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu (2015-03-05)


TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Ty, Boże, wszystko wiesz (1)
-521242
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
Wydawajcie owoce godne nawrócenia
--482
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
--258
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
O Krwi najdroższa
152123513
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek II tygodnia Wielkiego Postu (2015-03-06)

TytułSLSiedl.DN
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
--480
Serce me do Ciebie wznoszę
131518237
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
TytułSLSiedl.DN
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (1-3)
-458-
Jam jest chlebem żywym
-241268
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Jezu Chryste, Panie miły
143109496
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota II tygodnia Wielkiego Postu (2015-03-07)


TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
248457202
Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
Miłosierdzia, Jezu mój
---
Nawróć się, ludu, w pokorze
--472
TytułSLSiedl.DN
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
--480
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Stała Matka Boleściwa
Stabat Mater dolorosa
-134541
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


III Niedziela Wielkiego Postu (2015-03-08)

TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16
253475215
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16
131518237
Przed oczy Twoje, Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16
545628477
Boże, Ojcze wszechmogący
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16
123193468
Przez chrztu świętego wielki dar
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26
482489234
Com przyrzekł Bogu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26
-463207
Asperges me, Domine
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26
4--
Pokrop mnie, Panie, hizopem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26
---
Wielbimy Krzyż Twój, Panie
--73.2
O Boże mój, o Zbawicielu mój
-511473
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
121659463
Obmyj mnie Panie, z mej winy pokrop hizopem, a będę czysty, nad śnieg wybieleję
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26
---
TytułSLSiedl.DN
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
146115500
Dałeś nam przykład, o Jezu
W nawiązaniu do Kolekty
124-469
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Kolekty
122-464
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
W nawiązaniu do Kolekty
121659463
Pieśni o Bożym Miłosierdziu
W nawiązaniu do Kolekty i Modlitwy nad darami
---
W krzyżu cierpienie
158140532
TytułSLSiedl.DN
Jam jest chleb życia - gdy odczytano Ewangelię o Samarytance!
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 4, 14
---
Jezu zmęczony wędrówką - gdy odczytano Ewangelię o Samarytance!
Hymn brewiarzowy - w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 4, 14
---
Jak miłe przybytki
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5
-240630
Duszo Chrystusowa
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
126237265
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój - w nawiązaniu do Modlitwy po komunii
245555181
O Krwi najdroższa
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
152123513
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Dałeś nam Chleb z nieba
--264
TytułSLSiedl.DN
Krzyżu mój, Krzyżu
-116502
Dowolna pieśń ku czci Matki Bożej Bolesnej
---
Dowolna pieśń pasyjna
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!