Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
III Niedziela Zwykła
Wspomnienie obowiązkowe świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Wspomnienie obowiązkowe bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek III tygodnia Okresu Zwykłego
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, prezbitera
IV Niedziela Zwykła
III Niedziela Zwykła (2015-01-25)

TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
34491331
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-507263
Chwalcie Pana wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
24462206
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-471211
W majestacie na niebieskim tronie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--690
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
262505255
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
--267
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Liturgii słowa
122-464
Boże, lud Twój
W nawiązaniu do Liturgii słowa
245555181
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
262505255
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
--267
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Liturgii słowa
122-464
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-481224
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Liturgii słowa
248457202
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do I czytania
253475215
Nawróć się, ludu, w pokorze
w nawiązaniu do I czytania i Ewangelii
--472
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój - w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
245555181
Pieśń nawiązująca do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
---
TytułSLSiedl.DN
U drzwi Twoich stoję, Panie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
296272680
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
-485665
Przyjdźcie do mnie wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
-268235
Pieśni eucharystyczne, mówiące o dążeniu do Boga i radości ze spotkania z Nim
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
---
Jezu, Tyś drogą
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
---
Jezu drogi, Tyś miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
-243270
Ludu kapłański
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
283-217
Pieśni mówiące o Chrystusie - Światłości świata, podążaniu za Chrystusem, wyjściu z ciemności (grzechu) i podążaniu w Światłości - Chrystusie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
---
TytułSLSiedl.DN
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
--318
Niechaj będzie uwielbiony
--323
Pójdźmy, pokłońmy się Panu
--233
Wszystko, co żyje, niech wielbi
--333
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri
511.56256.11
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-450-
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Pieśń o Bożym Miłosierdziu
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pieśń nawołująca do nawrócenia się
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pieśń nawiązująca do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
---
Tam, gdzie kolęduje się do 2 lutego - Kolęda
---
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Błogosław, Panie, nas
242452334
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Jeden chleb (2)
277242269
Tyś w wieczerniku
--021
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
---
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Ojciec nam powierzył Słowo
284256654
O Panie, szukasz dzieci Twych
Weź w swą opiekę (3)
381351872
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa (2015-01-26)

TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
283-217
Głoś imię Pana
-471211
Błogosławione serca, które płoną
--968
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
TytułSLSiedl.DN
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-458-
Pan zstąpił z nieba
288260659
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
274235637
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Błogosław, Panie, nas
242452334
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (2015-01-27)

TytułSLSiedl.DN
Błogosławione serca, które płoną
--968
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Jeden chleb
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Miłujcie się wzajemnie
---
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Jam jest Pasterz dobry
--213
Jezusowi cześć i chwała
280-273
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Niech żyje Jezus
-477337
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (2015-01-28)

TytułSLSiedl.DN
Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności
---
Błogosławione serca, które płoną
--968
O dobry Jezu mój
--278
TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
248457202
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
TytułSLSiedl.DN
Zbliżam się w pokorze
Adoro Te devote
298277693
Sław, języku, tajemnicę
515.2151672
Pan wieczernik przygotował
287259295
TytułSLSiedl.DN
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
275234638
TytułSLSiedl.DN
Pod Twą obronę
256484229
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego (2015-01-29)


TytułSLSiedl.DN
Niech się radują niebiosa i ziemia
--354
Śpiew proponowany na Wejście na III Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na III Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum
-6116.10
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
TytułSLSiedl.DN
Matko niebieskiego Pana
364315808
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna kolęda lub pastorałka
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek III tygodnia Okresu Zwykłego (2015-01-30)

TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
TytułSLSiedl.DN
O niewysłowione szczęście
307213717
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Twemu Sercu cześć składamy
311221732
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, prezbitera (2015-01-31)


TytułSLSiedl.DN
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
Błogosławione serca, które płoną
--968
Księże Bosko, życia wzorze
---
O Janie Bosko
---
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
TytułSLSiedl.DN
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Zbliżam się w pokorze
Adoro Te devote
298277693
Pójdź do Jezusa
-485665
TytułSLSiedl.DN
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
-471211
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


IV Niedziela Zwykła (2015-02-01)

TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Antyfony na wejście i kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
262505255
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście i kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
247508201
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Kłaniam się Tobie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
282249648
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-225203
Witam Cię, witam (1,4)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-276689
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Ewangelii
-485665
TytułSLSiedl.DN
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Ewangelii
-485665
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Ewangelii
253475215
Pieśni nawiązujące do kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
---
TytułSLSiedl.DN
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
Wszystkie zwrotki - w nawiązaniu do kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
-270020
Pieśni o Ośmiu błogosławieństwach, nawiązujące do Ośmiu błogosławieństw
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5
---
Błogosławieni ubodzy i cisi
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5
--196
Pieśni mówiące o Bożym miłosierdziu
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18
---
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18
-450-
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Upadnij na kolana
36565683
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Pieśni nawiązujące do kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
---
Kolęda
W parafiach, gdzie do 2 lutego śpiewa się kolędy
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!