Propozycje śpiewów na cały tydzień

Z okazji wspomnienia św. Cecylii, Patronki Muzyki, składamy wszystkim Muzykom Kościelnym najserdeczniejsze życzenia, aby muzyka, którą tworzycie i wykonujecie rozbrzmiewała w sercach wiernych, przybliżając ich przez to do Boga. Niech Wasz trud włożony w przygotowanie Liturgii przynosi obfite owoce, a Boża łaska wspiera Was w codziennym życiu. Życzymy Bożego błogosławieństwa dla Was wszystkich.

Redakcja

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy
Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
I Niedziela Adwentu, rok B
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (2014-11-23)

TytułSLSiedl.DN
Ciebie, Chryste, wyznajemy
w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
Synu Jedyny
w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
Królu wieczności i czasu
w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem + Psalm 117
325226614
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem /3x
325226614
Godzien jesteś
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Na Twojej Chryste
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Narodów Zbawco
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
O Chryste Królu
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Idziesz przez wieki
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Dignus est Agnus + Ps 71, 2
w nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
w nawiązaniu do Liturgii słowa
255512282
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
w nawiązaniu do Liturgii słowa
-513228
Jam jest Pasterz dobry
w nawiązaniu do Liturgii słowa
--213
Cóż Ci, Jezu, damy
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
326464617
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Boże, obdarz Kościół Twój
w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
247508201
Bóg nad swym ludem
w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
-225203
Chrystusowi cześć i chwała (1-2)
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Pierworodny spośród stworzeń
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Postula a me
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Przez śmierć bolesną
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
TytułSLSiedl.DN
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
276239644
Bóg nad swym ludem
w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11
-225203
Rzekł Pan do Pana mego
w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11
Pan Jezus już się zbliża (z 2-gą zwrotką)
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
286258293
Bądź pochwalon na wieki
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
272232634
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (z 3-cią zwrotką)
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
--645
Jezu, Królu najwdzięczniejszy
Jesu, Rex admirabilis - w nawiązaniu do tajemnicy dnia
-245619
Jezusowi cześć i chwała
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
280-273
Jezu drogi, Tyś miłością
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
-243270
Kłaniam się Tobie (1-6)
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
282249648
Królu mej duszy, drogi mój Panie
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
O Chryste Królu
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Ciebie, Chryste, wyznajemy
w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
Sedebit Dominus Rex in aeternum + Ps 28, 1-5. 7-11
w nawiązaniu do Antyfony na komunię
---
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
28468315
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
22-309
Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Błogosławiony i jedyny Władco
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
--308
Nieście chwałę mocarze
propozycja dla chóru - w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Kleszczmy rękoma
propozycja dla chóru - w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Wszystkie narody chwalcie Pana
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście
--6.14
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście
--6.15
Pan jest wielkim Bogiem
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
--332
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
--318
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri - w nawiązaniu do tajemnicy dnia
511.56256.11
Laudate omnes gentes
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg nad swym ludem
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
-225203
Króluj nam, Chryste
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
328227620
Kłaniam się Tobie
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
282249648
Niech żyje Jezus
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
-477337
Cóż Ci, Jezu, damy
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
326464617
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem + Psalm 117
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
325226614
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem /3x
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
325226614
Nie rzucim Chryste
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
Panowanie Twoje trwa
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
My chcemy Boga
w nawiązaniu do tajemnicy dnia
475526336
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy (2014-11-24)

TytułSLSiedl.DN
A myśmy się chlubić powinni
W nawiązaniu do antyfony na wejście
-15070.1
Głoś imię Pana
-471211
Witaj, święty Męczenniku
-445-
TytułSLSiedl.DN
Pójdź do Jezusa
-485665
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Kłaniam się Tobie
282249648
Pan wieczernik przygotował
287259295
Miłujcie się wzajemnie
---
Bóg jest miłością
--261
TytułSLSiedl.DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
Tobie ja żyję, Tobie umieram
505-302
Niech żyje Jezus
-477337
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego (2014-11-25)

TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
248457202
Boże, dlatego dałeś nam życie
243453-
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Pójdźmy do Pana
-487232
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Ty, wszechmocny Panie
-498244
Z pokorą upadamy
--191
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
Do Ciebie wznoszę serce me
-510208
TytułSLSiedl.DN
Jezusa ukrytego
279247647
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Kłaniam się Tobie
282249648
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Oto święte Ciało Pana
-257289
Pan Jezus już się zbliża
286258293
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego (2014-11-26)

TytułSLSiedl.DN
Boże, dlatego dałeś nam życie
243453-
Boże, kocham Cię
244454199
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Pójdźmy do Pana
-487232
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Ty, wszechmocny Panie
-498244
Na stopniach Twego
-558186
TytułSLSiedl.DN
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Kłaniam się Tobie
282249648
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Oto święte Ciało Pana
-257289
Pan Jezus już się zbliża
286258293
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego (2014-11-27)


TytułSLSiedl.DN
Boże, dlatego dałeś nam życie
243453-
Boże, kocham Cię
244454199
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Pójdźmy do Pana
-487232
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Ty, wszechmocny Panie
-498244
Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
O Boże mój, o Zbawicielu mój
-511473
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
121659463
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Kłaniam się Tobie
282249648
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Oto święte Ciało Pana
-257289
Pan Jezus już się zbliża
286258293
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Boże Ojcze
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego (2014-11-28)

TytułSLSiedl.DN
Boże, dlatego dałeś nam życie
243453-
Boże, kocham Cię
244454199
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Pójdźmy do Pana
-487232
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Ty, wszechmocny Panie
-498244
TytułSLSiedl.DN
Z tej biednej ziemi
313224736
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
Kochajmy Pana
304205705
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Kłaniam się Tobie
282249648
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Oto święte Ciało Pana
-257289
Pan Jezus już się zbliża
286258293
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego (2014-11-29)


TytułSLSiedl.DN
Boże, dlatego dałeś nam życie
243453-
Boże, kocham Cię
244454199
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Pójdźmy do Pana
-487232
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Ty, wszechmocny Panie
-498244
TytułSLSiedl.DN
Przyjdź do nas, przyjdź
257-363
Serce me do Ciebie wznoszę
131518237
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Kłaniam się Tobie
282249648
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Oto święte Ciało Pana
-257289
Pan Jezus już się zbliża
286258293
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Wielbić Pana chcę
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


I Niedziela Adwentu, rok B (2014-11-30)

TytułSLSiedl.DN
Ad te levavi + Ps 24, 3. 4
---
Do Ciebie wznoszę serce me
-510208
Przybądź Panie, bo czekamy
--362
Czuwajcie i bądźcie gotowi
---
Szczęśliwi słudzy
---
Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
5914359
Boże wieczny, Boże żywy
523342
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Raduj się, ziemio
6116365
Głos wdzięczny z nieba wychodzi
545345
Jak błyskawica znak Twój jaśnieje
---
W tym świętym czasie oczekiwania
--375
TytułSLSiedl.DN
Ad te, Domine, levavi + Ps 24, 3. 5. 16. 20
---
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (4,6)
6317368
Szczęśliwi słudzy
---
Głos wdzięczny z nieba wychodzi
545345
Oto Pan Bóg przyjdzie
Ecce Dominus veniet
5813357
Serce me do Ciebie wznoszę
131518237
TytułSLSiedl.DN
Ad te, Domine, levavi + Ps 24, 3. 5. 16. 20
---
By wywyższyć swe stworzenia
--636
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
5711352
Pójdź do Jezusa
-485665
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
Pan zstąpił z nieba
288260659
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
TytułSLSiedl.DN
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (1-2,7)
558347
Stwórco gwiaździstych przestworzy
--371
Matko Odkupiciela
Alma Redemptoris Mater
-9809
Spuśćcie nam na ziemskie niwy
6317368
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry (1,4)
5711352
Słychać głos strażnika w dali
--367
Pan jest blisko, już przychodzi
--360
Wypatrujcie tęsknie
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!