Propozycje śpiewów na cały tydzień


Propozycje śpiewów na cały tydzieńUwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.


XVII Niedziela Zwykła
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wspomnienie obowiązkowe św. Marty
Środa XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Piątek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego
XVIII Niedziela zwykła
XVII Niedziela Zwykła (2014-07-27)

Tytuł SL Siedl. DN
Deus in loco sancto suo
Antyfona na Wejście
- - -
Jak miłe przybytki nam dał
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 240 630
Kościół, to nie tylko dom
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 007
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 481 224
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 480 -
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 498 244
Chrystus, Chrystus
W nawiązaniu do II czytania
- 460 205
Tytuł SL Siedl. DN
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
297 503 464
Tytuł SL Siedl. DN
Bénedic, ánima mea, Dómino
Antyfona na komunię
- - -
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
23 575 262
Chwalcie, o dziatki
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
- 625 6.11
Pozdrawiamy Cię
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
290 265 -
Kłaniam się Tobie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
282 249 648
Osiem błogosławieństw (dowolny wariant tej pieśni)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31 482 327
Czego chcesz od nas, Panie
27 465 313
Dziękczynne pieśni
- 576 314
Dzięki, o Boże Ojcze
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Błogosław, Panie, nas
242 452 334
Dowolna pieśń do Matki Bożej, np.
Maryjo, ja Twe dziecię
- 308 793
Pełna świętości
O sanctissima
- 335 844
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
349 295 768
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego (2014-07-28)

Tytuł SL Siedl. DN
Tobie, Boże, na Syjonie (1-3)
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Przyjdź Królestwo Twoje
- - 6.9
Tytuł SL Siedl. DN
Pieśń wdzięczności śpiewaj
33 - 330
Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Błogosławieni
- - 197
Tytuł SL Siedl. DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (1-2, 7)
30 469 317
Tytuł SL Siedl. DN
O Ty Przedwieczny, który lat tysiące (1-4)
- 480 -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Marty (2014-07-29)

Tytuł SL Siedl. DN
Chryste, wszechświata Stwórco
454 - 971
Dilexisti iustitiam, et odisti + Ps 44, 2
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panie, umocnij wiarę naszą
- 483 227
Filiae regum in honore tuo + Ps 44, 2. 7. 8
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panie i Boże, grzeszników chroń
- - 291
Quinque prudentes virgines + Ps 33, 2-8. 18-19. 23
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Czego chcesz od nas, Panie? (1, 7)
27 465 313
Tytuł SL Siedl. DN
Kiedyś, o Jezu, chodził (1-2)
303 204 704
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa XVII tygodnia Okresu Zwykłego (2014-07-30)

Tytuł SL Siedl. DN
Pan mój, Wódz i Pasterz (1, 4)
- 513 228
Tytuł SL Siedl. DN
Bliskie jest Królestwo Boże
122 - 464
Tytuł SL Siedl. DN
Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Alleluja
- - 198
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
278 244 271
Tytuł SL Siedl. DN
Pan nie opuszcza nigdy
- 514 329
Tytuł SL Siedl. DN
Niechaj z nami będzie Pan (1-5)
- 478 -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (2014-07-31)

Tytuł SL Siedl. DN
Niech na imię Twoje, Jezu
- - -
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (4)
- - 332
In nomine Iesu omne genu
- - 332
Tytuł SL Siedl. DN
Błogosławieni są, którzy Słowa Bożego
- - -
Veritas mea et misericordia mea + Ps 88, 20. 22
- 483 227
Tytuł SL Siedl. DN
O milcząca Hostio biała (1-2)
- 252 655
Qui meditabitur in lege Domini + Ps 1, 1-6
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Będę Cię wielbił, mój Panie
241 451 195
Tytuł SL Siedl. DN
Cóż Ci, Jezu, damy? (1, 3)
326 464 617
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek XVII tygodnia Okresu Zwykłego (2014-08-01)

Tytuł SL Siedl. DN
Idźcie na cały świat
- 472 212
Lex Domini irreprehensibilis + Ps 18, 2
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
W świętej utwierdzeni wierze
(z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy)
- - 187
Inveni David servum meum + Ps 88, 22
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Oto chleb Aniołów (1-4)
- - 287
Iustus Dominus, et iustitias dilexit
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1, 4)
31 482 327
Tytuł SL Siedl. DN
Boże, w dobroci
248 457 202
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego (2014-08-02)

Tytuł SL Siedl. DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem (1, 4)
255 512 282
Tytuł SL Siedl. DN
Anioł zwiastował Zachariaszowi (1, 4 - zwrotka o męczeństwie św. Jana Chrzciciela)
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Pan uczynił wielkie rzeczy (1-3)
- - 294
O Jezu słodki, dobry mój Panie (1-3)
- - 279
Tytuł SL Siedl. DN
Głoś imię Pana (1-2)
- 471 211
Tytuł SL Siedl. DN
Być bliżej Ciebie chcę
- 459 204
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


XVIII Niedziela zwykła (2014-08-03)

Tytuł SL Siedl. DN
Deus, in adiutórium meum inténde
Antyfona na wejście
- - -
Ciebie całą duszą pragnę (1-4)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 507 263
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
246 456 200
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 225 203
Tylko Bóg mi dopomoże
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 243
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście - Bóg wspomaga, jest ze mną
255 512 282
Sitientes venite ad aquas + Ps 77, 1
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Bogu z Jego darów (1)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- - -
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 459 204
Precatus est Moyses in conspectu + Wj 32, 14
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panem de cælo dedísti nobis
Antyfona na komunię
- - -
Dałeś nam chleb z nieba
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20
- - 264
Chleb niebiański
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20
- - -
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20
- - 281
Jam jest chlebem żywym
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 35
- 241 268
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 35
- - -
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfon i Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii
- 261 290
O Panie, otwierasz rękę swoją
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20
- - 656
Pan siebie, jako Pokarm Życia
W nawiązaniu do Antyfon i Liturgii słowa
- - -
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfon i Liturgii słowa
32 262 292
Pan zstąpił z nieba
W nawiązaniu do Antyfon i Liturgii słowa
288 260 659
Panem de caelo dedisti nobis + Ps 77, 1-4. 23-29
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Nakarmiłeś lud Twój, o Panie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- - 322
Czego chcesz od nas, Panie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
27 465 313
Najwyższemu Panu chwała
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 556 557
Tytuł SL Siedl. DN
Pokarmie Aniołów (1, 3)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- - 662
Pieśń do Matki Bożej:
Daj mi Jezusa
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- - 762
Ciebie na wieki
346 289 760
O Maryjo, przyjm w ofierze
373 328 832
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006