Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Nazwa Pobierz
XIII Niedziela Zwykła      
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła - Wieczorna Msza Wigilijna      
Wtorek XIII tygodnia Okresu Zwykłego      
Środa XIII tygodnia Okresu Zwykłego      
Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego      
Święto św. Tomasza Apostoła      
Sobota XIII tygodnia Okresu Zwykłego      
XIV Niedziela Zwykła      
XIII Niedziela Zwykła (2015-06-28)

TytułSLSiedl.DN
Kleszczmy rękoma
Propozycja dla chóru - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-471211
Boże, zmiłuj się nad nami (1-3)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
22-309
Niechaj cały świat
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Wszystkie krańce ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Wszystko, co żyje, niech wielbi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--333
Wykrzykuj, ziemio, głośno
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Śpiewajcie Panu nową pieśń
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Laudate omnes gentes
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
Ojcze z niebios (1,3)
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-481224
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (3-4)
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
TytułSLSiedl.DN
Ojcze z niebios (1,3)
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-481224
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
Pójdź do Jezusa (3-4)
W nawiązaniu do Ewangelii 
-485665
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Ewangelii 
-485665
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
246456200
Boże, w dobroci (1-2)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
248457202
Pan nie opuszcza nigdy
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-514329
Chryste, dniu naszej światłości
W nawiązaniu do Kolekty 

Światłości wieczna, Boże nasz
W nawiązaniu do Kolekty 
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 1 
23575262
Jeden chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21 
277242269
Jam jest Chleb Życia (1,3)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21
---
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21 
262505255
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21 
--281
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21 
32262292
Pomiędzy lud swój idzie sam
-264296
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
274235637
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Wielbij, duszo moja, Pana
511.8-6.8
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
Jezu, zostań w nas
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii 
--004
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła - Wieczorna Msza Wigilijna (2015-06-29)

TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
-471211
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Bóg, wieczna światłość
-423-
Duchem Świętym kierowany (1-2)
--921
Dicit Dominus Petro + Ps 18, 2
---
TytułSLSiedl.DN
Boże, kocham Cię
244454199
Ty, Boże, wszystko wiesz
-521242
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
Głoś imię Pana
-471211
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Męka Bożych Apostołów (4-5,7)
---
Mihi autem nimis + Ps 138, 2
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
--261
Jezu, miłości Twej
301202700
Ty, Boże, wszystko wiesz
-521242
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
Dziękujmy Mu za miłość
---
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Pod Twą obronę
256484229
Ty, wszechmocny Panie (3)
-498244
Jeżeli chcesz szukać Patrona
---

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła - Msza w Dzień

TytułSLSiedl.DN
Bóg, wieczna światłość
-423-
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
Głoś imię Pana
-471211
W majestacie na niebieskim tronie
--690
Męka Bożych Apostołów (1-7)
---
Nunc scio vere + Ps 138, 2
---
TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
253475215
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Ludu kapłański
283-217
Jesteś Szymonie Piotrem, czyli Skałą (1,3)
---
Constitues eos principes super + Ps 44, 2-4
---
TytułSLSiedl.DN
Jeden chleb
277242269
Panie, dobry jak chleb
-261290
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote 
298277693
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua 
294269671
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Panie i Boże, grzeszników chroń
--291
Tu es Petrus + Ps 79, 2ab. 8-12. 15-16. 18-20
---
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
TytułSLSiedl.DN
Pod Twą obronę
256484229
Błogosław, Panie, nas
242452334
Idźcie na cały świat
-472212
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Duchem Świętym kierowany (1-2)
--921
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wtorek XIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-06-30)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-6116.10
TytułSLSiedl.DN
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Boże, w dobroci
248457202
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Pójdźcie błogosławić Pana
291266664
Panie, dobry jak chleb
-261290
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa XIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-07-01)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Kto się w opiekę
253475215
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Jeden chleb
277242269
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-07-02)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
TytułSLSiedl.DN
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Pójdź do Jezusa
-485665
Boże mocny, Boże cudów
246456200
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIII Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Chwała Ci, Boże
---
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto św. Tomasza Apostoła (2015-07-03)

TytułSLSiedl.DN
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
W majestacie na niebieskim tronie
--690
Tomaszu wątpiący, nie chciałeś uwierzyć
Hymn brewiarzowy 
---
TytułSLSiedl.DN
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Panie, przymnóż nam wiary
---
Com przyrzekł Bogu
-463207
Idźcie na cały świat
-472212
Głoś imię Pana
-471211
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
TytułSLSiedl.DN
Adoro te devote (1-4)271591632
Zbliżam się w pokorze (1-4)
Adoro te devote 
298277693
Panie, dobry jak chleb
Z 4-tą zwrotką 
-261290
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Niech cały świat z radością sławi Boga
--325
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
Głoś imię Pana
-471211
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-6116.10
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Pod Twą obronę
256484229
Niech żyje Jezus
-477337
Weź w swą opiekę
381351872
Idźcie na cały świat
-472212
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-07-04)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Na stopniach Twego
-558186
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Głoś imię Pana
-471211
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIII Niedzielę Zwykłą
---
Chrystus Pan karmi nas
23575262
TytułSLSiedl.DN
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Zdrowaś, Maryja
391363892
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


XIV Niedziela Zwykła (2015-07-05)

TytułSLSiedl.DN
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam
Antyfona na Wejście
---
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-450-
Pieśni o Bożym Miłosierdziu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
249509324
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
246456200
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-471211
Nasze plany i nadzieje
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
---
Ciebie całą duszą pragnę (3)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-507263
TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Panie, umocnij wiarę naszą (3-4)
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-483227
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
W nawiązaniu do Kolekty
-458-
Podnieście wzrok ku górom
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego 
---
Idźcie na cały świat (4)
W nawiązaniu do Śpiewu przed Ewangelią 
-472212
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus
Antyfona na Komunię
---
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 34 (33), 9 
35519301
Przyjdźcie do mnie wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28 
-268235
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 34 (33), 9
274235637
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28
301202700
O niewysłowione szczęście
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28
307213717
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28
-485665
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Chwała, moc i dziękczynienie
--002
TytułSLSiedl.DN
Jezu, zostań w nas
--004
Błogosław, Panie, nas
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
242452334
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
 
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
jcuryllo
jcuryllo 2015-06-18 19:03:36
Archiwizuję wszystkie propozycje, ale jednak nie przewiduję ich publicznego udostępniania. Redakcja użyje ich do opracowania zeszytów z propozycjami na poszczególne okresy liturgiczne (podobnie jak z Adwentem - tylko że lepiej :) ).

Nuta25
Nuta25 2015-06-18 10:29:32
Witam! Nie znalazłam nigdzie na stronie archiwalnych propozycji pieśni. Czy one gdzieś występują? Czy można gdzieś pobrać pdf'y np. z zesłania Ducha? Myślę, że warto by to gdzieś na stronie/dysku google archiwizować.

szybkomitt
szybkomitt 2015-05-23 21:33:22
Bardzo trafne dobory pieśni, choć w parafii w której gram muszę na razie opierać się bardziej na pieśniach z Siedleckiego, bo ludzie tylko w większości znają te pieśni, a gram tu dopiero od kilku miesięcy. Niechętnie śpiewa się tu nowości. Ale oczywiście zawsze strona jest dla mnie ogromną pomocą, gdyż swoje zawodowe granie rozpocząłem w kościele niedawno,

Jakub036
Jakub036 2015-05-02 13:48:53
Witam!!! Mam pytanie a zarazem prośbę. Jest uczniem III Gimnazjum i zamierzam przenieść się do liceum ogólnomuzycznego w Poznaniu i borykam się z pewnym problemem, otóż uczęszczam do szkoły muzycznej w swojej miejscowości do klasy drugiej, drugiego stopnia na fortepianie i mam do przeskoczenia jeden rok do przodu. Problem jest w tym, że jest mi potrzebna pomoc ( potrzebne są mi najważniejsze informacje na temat harmonii i historii muzyki od starożytności do renesansu). Egzaminy wstępne są 23 maja, czyli nie mam dużo czasu. Moje marzenie to dostać się do klasy organowej jest to moja pasja i moje życie. Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek wiadomość :-)

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-15 16:15:09
W miarę możliwości antyfony są podawane. Jeśli nie ma ich podanych to jest duża szansa, że można je znaleźć na http://musicamsacram.pl/antyfony (obecnie brakuje m. in. okresu wielkanocnego).

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-11 21:42:57
Wstępnie generowanie PDFów jest utworzone. Czas pokaże czy może to być w takiej formie.

Lukkas
Lukkas 2015-04-10 08:35:11
kiedy będzie można generować propozycje pieśni do pliku w PDF?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-05 11:43:58
Chodzi o śpiew 'Oto jest dzień, który dał nam Pan' ze śpiewnika Niepojęta Trójco II, s.334.

damianserwida97
damianserwida97 2015-04-03 22:00:08
Dlaczego w propozycjach na dni oktawy wielkanocnej jest 'piosenka' "Oto jest dzień" ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-01 22:42:48
Właśnie dodałem. Propozycje na kolejne dni zostaną dodane dzisiaj lub jutro. Korzystam dalej ze skrótu myślowego, że liturgia Wielkiej Nocy jest zaliczana do Soboty (mimo iż teologicznie to jest Niedziela) ;) Myślę, że to znacznie ułatwi uporządkowanie wszystkiego, bo inaczej pojawiłoby się kilka uciążliwych problemów...

Jakub036
Jakub036 2015-03-31 11:35:06
Mam pytanie: Kiedy zostaną wstawione propozycje pieśni na Wielką Sobotę? Pozdrawiam Jakub :)

jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!