Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Piątek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Sobota XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
XXX Niedziela Zwykła, A
Poniedziałek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Środa XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Czwartek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-24)

TytułSLSiedl.DN]
Śpiew proponowany na Wejście na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Co nam nakazuje
-557183
TytułSLSiedl.DN
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
---
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Jeden chleb
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
---
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Ten, co był na krzyżu zawieszony
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
-557183
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XXIX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-25)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
-494239
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Ewangelii
122-464
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Jeden chleb
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Zmiłuj się, Boże
-679485
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Jezu, miłości Twej
301202700
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Idźmy, tulmy się, jak dziatki
355300778
Nawróć się, ludu, w pokorze
--472
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


XXX Niedziela Zwykła, A (2014-10-26)

TytułSLSiedl.DN
Lætétur cor quæréntium Dóminum
Antyfona na wejście
---
Jezu, ma radości
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--214
Jezu, Ty każesz weselić się
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-473-
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-480-
Pójdźcie, przed naszym Panem śpiewajmy
Venite exsultemus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-486-
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Liturgii słowa
183490299
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--261
Miłuję Pana
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
---
TytułSLSiedl.DN
Lætábimur in salutári tuo
Antyfona na komunię
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
--6.14
Niech będzie błogosławiony Bóg
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-62783.8
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
-248-
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
294269671
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-261290
Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
---
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-254283
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
32262292
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-270020
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-574013
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
3 razy
--604
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Bóg jest miłością
--261
Ubi caritas
Wersja gregoriańska
184--
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
W październiku szczególnie ku czci MB Różańcowej
---

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

TytułSLSiedl.DN
Jak miłe przybytki
-240630
Kościół to nie tylko dom
--007
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu
-463207
TytułSLSiedl.DN
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Jeden chleb
277242269
Zróbcie Mu miejsce
299278695
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Te Deum laudamus
---
TytułSLSiedl.DN
Chwała Ci, Kościele święty
--628
Weź w swą opiekę
381351872
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-27)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Co nam nakazuje
-557183
Pójdźmy do Pana
-487232
Pójdź do Jezusa
-485665
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Pójdź do Jezusa
-485665
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Przygotuję Ci serce, o Chryste
--298
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Pan zstąpił z nieba
288260659
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Pójdźcie błogosławić Pana
291266664
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Zdrowaś, Maryja
391363892
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (2014-10-28)


TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Apostoła tak miłego
Tadeuszu, nasz Patronie
My, którzy dzisiaj z Kościołem
Mel.: Jeśli chcesz szukać Patrona
Niech śpiewa niebo z radością
Hymn brewiarzowy
---
Obu was, Apostołowie
Hymn brewiarzowy
---
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Mihi autem nimis honorati + Ps 138, 1-2
---
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--261
TytułSLSiedl.DN
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy
---
Głoś imię Pana
-471211
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
In omnem terram exivit + Ps 18, 2
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Gdzież jest Jezus, ma pociecha? (1-3)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
O Panie, Ty nam dajesz (1-3)
--281
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
--285
Vos qui secuti estis me
---
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
---
TytułSLSiedl.DN
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Ciebie, Boże, chwalimy
474524312
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Dziękujmy Bogu za światło
Hymn brewiarzowy
---
Niechaj z nami będzie Pan (1-6)
-478-
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Tadeuszu, nasz Patronie
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-29)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Na stopniach Twego
-558186
Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
---
Pójdźmy do Pana
-487232
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego
253475215
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Bądźże pozdrowiona
273233635
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Chrystus Pan karmi nas
23575262
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Rodziną Bożą jesteśmy
-492-
Matko Pomocy Nieustajacej
366-813
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-30)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Ojcze z niebios
-481224
Pod Twą obronę
256484229
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
Ty, wszechmocny Panie
-498244
Czego chcesz od nas, Panie
W nawiązaniu do antyfony na wejście
27465313
TytułSLSiedl.DN
Za rękę weź mnie, Panie
-504253
Kto się w opiekę
253475215
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-458-
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
W nawiązaniu do Ewangelii
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do aklamacji przed Ewangelią
-471211
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Błogosław, Panie, nas
242452334
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-31)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Boże, lud Twój
245555181
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Boże mocny, Boże cudów
246456200
TytułSLSiedl.DN
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Pójdź do Jezusa
-485665
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
Jam jest Pasterz dobry
--213
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego
31482327
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Jezusowi cześć i chwała
280-273
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
274235637
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
-450-
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!