Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
XXI Niedziela Zwykła
Poniedziałek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki
Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Sobota XXI tygodnia Okresu Zwykłego
XXII Niedziela Zwykła
Msza Święta dziękczynna za plony
XXI Niedziela Zwykła (2014-08-24)

TytułSLSiedl.DN
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii
-460205
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii; Modlitwy nad darami
247508201
Inclina, Domine, aurem tuam
---
Do Ciebie, Panie
125466470
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
TytułSLSiedl.DN
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii; Modlitwy nad darami
247508201
Exspectans exspectavi
---
Wszechmocny Panie
-501248
Tu es Petrus
---
TytułSLSiedl.DN
Panie, pragnienia ludzkich serc (1-3)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15
32262292
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15
23575262
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15
-261290
Tyś w wieczerniku (1-2)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15
--021
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54
---
Pieśni eucharystyczne
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54
---
De fructu operum tuorum + Ps 103, 1. 23-4. 30-31. 33-34
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54
---
Qui manducat carnem meam + Ps 118, 1-2, 11. 49-50. 72. 103. 105. 162
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54
---
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Najwyższemu Panu chwała (DN)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--557
TytułSLSiedl.DN
Weź w swą opiekę
W nawiązaniu do Ewangelii
381351872
Przybądź do nas, Matko czysta
W nawiązaniu do Ewangelii
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek XXI tygodnia Okresu Zwykłego (2014-08-25)

TytułSLSiedl.DN
Twych, Panie, łask
--241
Śpiew proponowany na Wejście na XXI Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
-471211
Jam jest Pasterz dobry
--213
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Jam jest chleb życia
---
Śpiew proponowany na Komunię na XXI Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
TytułSLSiedl.DN
Jezu, Królu najwdzięczniejszy
Jesu, Rex admirabilis
-245619
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (2014-08-26)

TytułSLSiedl.DN
Bogurodzica
471285755
Ze wzgórz Częstochowy
--893
Jasnogórska można Pani
356301780
Gwiazdo śliczna, wspaniała
353298776
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
-302781
TytułSLSiedl.DN
Mesjasz przyszedł na świat
---
Gwiazdo śliczna, wspaniała (1, 7-8)
353298776
Jak szczęśliwa Polska cała
--779
Cześć Maryi, cześć i chwała
347290761
O Maryjo, moja radość
--830
TytułSLSiedl.DN
O miasto święte, Jeruzalem
Ze śpiewu: Oto Pan Bóg przyjdzie
--357
Jerozolimo, chwal Pana (1-4, 11-12)
-62683.9
Daj mi Jezusa
--762
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Pan karmi nas
23575262
Uwielbiaj, duszo moja
511.76106.7
TytułSLSiedl.DN
Maryjo, Królowo Polski
360309796
Z dawna Polski Tyś Królową
390359891
Do Twej dążym kaplicy
-294767
O Matko miłościwa
374332838
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki (2014-08-27)

TytułSLSiedl.DN
Chryste, wszechświata Stwórco
454-971
Cognovi Domine + Ps 118, 1
---
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Naucz nas, Panie
--220
TytułSLSiedl.DN
Wezwałeś mnie do życia
Z pieśni: Gdzie szukać nam opieki
--185
Diffusa est gratia + Ps 44, 5
---
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Panie, przymnóż nam wiary
---
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
TytułSLSiedl.DN
Naucz nas, Panie
--220
Dilexisti iustitiam + Ps 44, 2ab. 11-16
---
Ojciec nam powierzył Słowo
284256654
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
TytułSLSiedl.DN
Błogosławionyś, gdy się boisz Pana (3-4, 8-9)
---
Dzięki, o Boże Ojcze
---
TytułSLSiedl.DN
Miłosierdziem Twoim, Panie
--219
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Niech żyje Jezus
-477337
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (2014-08-28)

TytułSLSiedl.DN
Pójdźmy do Pana (1-2)
-487232
In medio Ecclesiae + Ps 91, 2
---
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
Błogosławione serca, które płoną
--968
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
TytułSLSiedl.DN
Szczęśliwi słudzy
---
Iustus ut palma florebit + Ps 91, 2. 3. 14
---
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-458-
Fidelis servus et prudens + Ps 132, 1. 9. 17 lub Łk 12, 43-44
---
Kiedy razem się schodzimy
182569275
O Panie, Ty nam dajesz
--281
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
-254283
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
--285
Ojciec nam powierzył Słowo
284256654
Pomiędzy lud swój idzie sam
-264296
TytułSLSiedl.DN
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela (2014-08-29)

TytułSLSiedl.DN
Anioł zwiastował Zachariaszowi (1-4)
---
Loquebar de testimoniis tuis + Ps 118, 1
---
Witaj, święty Męczenniku
-445-
By zdolne były
Ut queant laxis
-405-
Zwiastun wschodzącego Słońca
430-920
Pod Twą obronę
256484229
TytułSLSiedl.DN
Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Alleluja (1-4)
--198
In virtute tua Domine + Ps 20, 5-6
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Kto się w opiekę
253475215
Za rękę weź mnie, Panie
-504253
TytułSLSiedl.DN
Chwała Tobie, Jezu Chryste (2-3,8)
--003
Posuisti, Domine, super
---
Pan zstąpił z nieba
288260659
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
TytułSLSiedl.DN
Niechaj będzie uwielbiony Bóg nasz
--323
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
TytułSLSiedl.DN
Już w łonie matki
--919
Tobie ja żyję, Tobie umieram
505-302
Błogosław, Panie, nas
242452334
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XXI tygodnia Okresu Zwykłego (2014-08-30)

TytułSLSiedl.DN
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Śpiew proponowany na Wejście na XXI Niedzielę Zwykłą
---
TytułSLSiedl.DN
Cóż oddam Tobie, Boże?
---
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
---
Ty, Boże, wszystko wiesz
-521242
TytułSLSiedl.DN
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
-248-
Jam jest chlebem żywym
-241268
Śpiew proponowany na Komunię na XXI Niedzielę Zwykłą
---
Lud Twój, Panie
--009
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
TytułSLSiedl.DN
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


XXII Niedziela Zwykła (2014-08-31)

TytułSLSiedl.DN
Miserére mihi, Dómine
Antyfona na Wejście
---
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-481224
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-460205
Miserere mihi Domine + Ps 85, 1
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Do Ciebie, Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
125466470
Dobry Jezu, racz wysłuchać
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-467698
Pod Twą obronę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
256484229
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-494239
Pan nie opuszcza nigdy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-514329
TytułSLSiedl.DN
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Ty, Boże, wszystko wiesz
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-521242
Cóż oddam Tobie, Boże?
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Nie opuszczaj nas, (...) Jezu
W nawiązaniu do Liturgii słowa
368209713
Domine, in auxilium meum + Ps 69, 4 + Ps 39, 2. 3
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-507263
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
297503252
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Kolekty
--261
TytułSLSiedl.DN
Quam magna multitúdo dulcédinis tuæ, Dómine
Antyfona na Komunię
---
Błogosławieni ubodzy i cisi
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10
--196
Pieśni nawiązujące do Ośmiu błogosławieństw, szczególnie do pokoju i sprawiedliwości
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10
---
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10
247508201
O dobry Jezu mój
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
--278
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
-574013
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
-248-
Jam jest chlebem żywym
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
-241268
Lud Twój, Panie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
--009
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
32262292
Qui vult venire post me + Ps 33, 2. 6-7. 15-21
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
---
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
274235637
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
--645
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20
-261290
TytułSLSiedl.DN
Boże, mój Boże, szukam Ciebie
W nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Psalmu responsoryjnego
--2.5
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
Dzięki, o Panie
28468315
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (1-3)
--332
TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-459204
Pieśń do Matki Bożej, np.:
Zdrowaś, Maryja
391363892
Błękitne rozwińmy sztandary
-282-
Do Ciebie, Matko, szafarko łask
-292764
Matko niebieskiego Pana
364315808
Matko Pocieszenia
365316812
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Msza Święta dziękczynna za plony

TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
Proponujemy rozpocząć od 4 zwrotki: "Ziemia plony już wydała"
249509324
Boże, z Twoich rąk żyjemy
Na melodię: O nasz Jezu najłaskawszy
--976
Bogu, z Jego darów
---
TytułSLSiedl.DN
Stwórca chleba, Stwórca wina
--240
O Boże, dary Ci niesiemy
--977
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Czego chcesz od nas, Panie (5-6)
27465313
Boże, którego dobroć (3-4)
-455-
TytułSLSiedl.DN
Jeden chleb
277242269
Panie, dobry jak chleb
-261290
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
TytułSLSiedl.DN
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Ciebie, Boże, chwalimy
474524312
Te Deum poznańskie
---
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Błogosław, Panie, nas
242452334
Kto się w opiekę
253475215
Maryjo, dziękujemy Ci
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006