Propozycje śpiewów na cały tydzień


Propozycje śpiewów na cały tydzień

Wielki Poniedziałek
Wielki Wtorek
Wielka Środa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wigilia Paschalna
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy


Wielki Poniedziałek (2014-04-14)

Nazwa SL Siedl. DN
Jedyny Dawco zbawienia
- - 495
Krzyżu Chrystusa, w Tobie nasza siła (1-3)
- - -
W krzyżu cierpienie
158 140 532
Chrystus cierpiał za nas
- - 489
O duszo wszelka, nabożna
149 121 508
Nazwa SL Siedl. DN
Króla wznoszą się znamiona
145 114 499
Wisi na krzyżu
157 138 531
Przystąpcie bliżej, grzesznicy
- - 523
Nazwa SL Siedl. DN
Witam, Cię witam
- 276 689
Attende Domine (1-4)
- 597 462
Serce me do Ciebie wznoszę
131 518 237
Nazwa SL Siedl. DN
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
- - 332
Błogosławiony i jedyny Władco
- - 611
Dziękujemy zawsze za wszystko
- - 318
Nazwa SL Siedl. DN
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam
128 515
Gdy widzę Ciebie Krwią oblanego
- - 493
Jezy Tyś cały krwią zbroczony
- 110 -
dowolna pieśń pasyjna
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wielki Wtorek (2014-04-15)

Tytuł SL Siedl. DN
Rozmyślajmy dziś
w nawiązaniu do kolekty
155 133 524
Ogrodzie Oliwny
w nawiązaniu do kolekty
150 124 510
Cierniami uwieńczoną (1-2)
- - 490
O Głowo, uwieńczona(1-2)
- 122 -
Tytuł SL Siedl. DN
Krzyżu święty, nade wszystko
147 117 503
Ojcze Boże wszechmogący
151 125 511
Jużem dość pracował (4, 6)
144 113 497
Krzyżu mój, krzyżu (2)
- 116 502
Tytuł SL Siedl. DN
O Krwi najdroższa
152 123 513
Kiedy razem się schodzimy
- - 275
Wielka to miłość Boga Ojca
- 137 -
Tytuł SL Siedl. DN
Boże, zmiłuj się nad nami (1-2)
249 509 324
Chwała Tobie i dzięki
26 568 -
Tytuł SL Siedl. DN
Jedyny Dawco zbawienia
- - 495
Kto jest sługą Matki świętej
- - 540
Dowolna pieśń pasyjna
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wielka Środa (2014-04-16)

Tytuł SL Siedl. DN
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
146 115 500
Króla wznoszą się znamiona
145 114 499
Chrystus cierpiał za nas
- - 489
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (1-4)
- - 332
Tytuł SL Siedl. DN
Jezusa Judasz przedał
- 111 -
Rozmyślajmy dziś (2)
155 133 524
Ogrodzie Oliwny
150 124 510
Pozwól mi Twe męki śpiewać (2-3)
- 132 521
Tytuł SL Siedl. DN
Chrystus cierpiał za nas
- 489
Ludu mój, ludu
148 119 505
Króla wznoszą się znamiona (1-5)
145 114 499
Panie, dobry jak chleb (1, 4)
- 261 290
Tytuł SL Siedl. DN
Dziękujmy Mu za miłość (1-4)
- - -
Milczenie
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Któryś za nas cierpiał rany
541 118 67.5b
O Jezu mój, o Zbawco mój
- - 512
Dowolna pieśń pasyjna
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wielki Czwartek (2014-04-17)

Nazwa SL Siedl. DN
A myśmy się chlubić powinni
- - 70.1
W krzyżu cierpienie
158 150 532
Krzyżu Chrystusa
146 115 500
Ludu Kapłański
283 - 217
Nos autem gloriari + Ps 66, 2

- - -
Po hymnie Chwała na wysokości organy milkną lub służą tylko do podtrzymania śpiewu.
Nazwa SL Siedl. DN
Przykazanie nowe daje wam
183 490 300
Miłujcie się wzajemnie
- - -
Nazwa SL Siedl. DN
Gdzie miłość wzajemna
181 570 210
Miłujcie się wzajemnie
- - -
Ubi caritas
- - -
Nazwa SL Siedl. DN
Pan wieczernik przygotował
287 259 295
Panie, pragnienia ludzkich serc
32 262 292
O święta Uczto
- 254 286
Jezusa Ukrytego
279 247 647
Zbliżam się w pokorze
298 277 693
Bądźże pozdrowiona
273 233 635
U drzwi Twoich
296 272 680
Dominus Iesus postquam
- - -
Hoc corpus, quod pro vobis tradetur + Ps 22, 1-6
- - -
Oto Chleb Aniołów
- - 287
To Ty, o Panie, chlebie nasz
- 270 020
Nazwa SL Siedl. DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30 469 317
O Boże dzięki Ci składamy
- 574 013
Dziękczynne pieśni
- 576 314
Psalmy śpiewane na zakończenie uczty paschalnej:
Chwalcie, o dziatki Najwyższego Pana (Ps 113)
- 625 6.11
Kiedy z Egiptu Izrael wychodził (Ps 114)
- - 6.12
Nie nam, o Panie, nie nam (Ps 115)
- - 6.13
Wierzę w Boga (Ps 116)
- - -
Boga naszego chwalcie (Ps 117)
- 611 6.10
Sławcie Pana, bo jest dobry (Ps 118)
- - -
Nazwa SL Siedl. DN
Pange lingua
- 593 -
Sław, języku, tajemnicę
515.2 151 672
Chwalmy niewysłowiony
274 235 637
Witam Cię, witam
- 275 689
Nazwa SL Siedl. DN
Sław, Języku Tajemnicę (5-6 zwrotka)
515.2 151 672
Nazwa SL Siedl. DN
Milczenie
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wielki Piątek (2014-04-18)

Tytuł SL Siedl. DN
Wejście kapłana do kaplicy następuje w ciszy
Tytuł SL Siedl. DN
Imroperia (suplikacje Święty Boże na przemian ze zwrotkami Ludu mój, Ludu)
546, 148 629, 119 339, 505
Crucem tuam adoramus
- - -
Krzyżu święty
147 117 503
Zawitaj Ukrzyżowany
159 142 534
W krzyżu cierpienie
- 140 532
Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony
146 115 500
Najdroższy Jezu
- 120 506
Wielbimy Krzyż Twój, Panie
- - 73.2
Panie, nogi Twe całuje
- - 514
Stanę pod Krzyżem
- - 527
Crux fidelis, inter omnes
- - -
Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
156 136 530
Zbliżam się k'Tobie
- 143 535
Oto Jezus umiera
- 126 -
Ofiara krzyża spełniona
- - 509
Kłaniamy się Tobie, Chryste
- - 498
Króla wznoszą się znamiona
145 114 499
Popule meus
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Witam Cię, witam
- 276 689
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
- 276 689
U drzwi Twoich
296 272 680
Za wszystko dobro
- - -
Jezu, gdy patrzę
- - 699
O Krwi najdroższa
152 123 513
Jużem dość pracował
144 113 497
Jezu, gdy patrzę
- - 699
Witaj, Krynico, dobra wszelakiego
312 222 734
Zbliżam się w pokorze
298 277 693
Jezu, miłości Twej
301 202 700
Nazwa SL Siedl. DN
Cisza
- - -
Króla wznoszą się znamiona
145 114 499
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
- - 332
Tytuł SL Siedl. DN
Odszedł Pasterz od nas
186 153 74.2
Dobranoc, Głowo święta
142 108 491
O grobie chwalebny
- - 74.3
Już Chrystus życie zakończył
- - 74.1
Jezu Chryste Panie miły
143 109 496
Płaczcie anieli
154 130 517
Tytuł SL Siedl. DN
Milczenie
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wigilia Paschalna (2014-04-19)

Mimo iż w Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej Ofiary, a Msza Rezurekcyjna (Rezurekcja) zaliczana już jest do Niedzieli Zmartwychwstania, to korzystamy tutaj ze skrótu myślowego i podajemy ją jako mszę na Wielką Sobotę (aby zwiększyć przejrzystość propozycji). Proszę pamiętać, że jest to uproszczenie, tak aby nie wprowadzać nikogo w błąd.
Liturgia słowa jest jednak dostępna pod Niedzielą Zmartwychwstania (niestety nie mamy na to odpowiednio dużego wpływu).

Podejście kapłana na rozpoczęcie liturgii światła następuje w ciszy

Śpiew przy wnoszeniu Paschału kapłana:
K: Światło Chrystusa;
W: Bogu niech będą dzięki

Następuje śpiew Orędzia Paschalnego. Może je wykonać również kantor. Opuszcza on wtedy dialog z Ludem i śpiewa wersję krótszą. Uroczyste Amen po Exsultecie.

Po każdym czytaniu następuje Psalm i Modlitwa. Po czytaniu z Księgi Wyjścia nie mówi się Oto słowo Boże. Po 7. czytaniu śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu Po 8. czytaniu następuje uroczysty śpiewa Alleluja, który też może intonować kantor. Zaleca się przywrócić melodię z Graduale Simplex (melodia ta jest też użyta w Rozesłaniu) lub drugą melodię, którą znajdziemy w Śpiewniku Siedleckiego.

Nazwa SL Siedl. DN
- śpiew Litanii do Wszystkich Świętych (wersja obrzędowa)
zaleca się przywrócić melodię greg.
- błogosławieństwo wody Chrzcielnej
po wyjęciu Paschału z wody śpiewa się aklamację Chwała Ojcu (melodię można zaczerpnąć z doksologii z Psalmów Nieszpornych)
- aspersja: O Chryste, nasz Panie; Com przyrzekł Bogu; Przez Chrztu Świętego
Nazwa SL Siedl. DN
Nie zna śmierci Pan żywota
197 170 559
Gdzie jest, o śmierci
- - -
Chrystus zmartwychwstan jest
194 166 551
Zwycięzca śmierci
205 182 581
Nazwa SL Siedl. DN
Alleluja, żyw już jest
- - 549
Złóżcie troski, żałujący
Pone luctum
- 180 577
Wysławiajmy Chrysta Pana
Collaudemus
204 179 576
Chrystus Pan zmartwychwstał
- 165 550
Dziś Chrystus, Król
195 167 553
Nazwa SL Siedl. DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 491 331
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie
- - 306
Wstał Pan Chrystus
Surrexit Christus hodie
203 178 575
Nazwa SL Siedl. DN
Wesel się, Królowo miła
201 175 570
Raduj się, nieba Królowo
- - 566
Regina caeli
200 598 568
Jeśli procesja rezurekcyjna jest po Liturgii opuszcza się błogosławieństwo. Bezpośrednio po Modlitwie po Komunii kapłani i asysta udają się do Grobu Pańskiego. Po okadzeniu i odśpiewaniu Chrystus zmartwychwstał wyrusza procesja ze śpiewem Wesoły nam dzień dziś nastał lub Chrystus zmartwychwstan jest. Po powrocie procesji śpiewa się hymn Te Deum. Po hymnie następuje modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Śpiewy na zakończenie jak wyżej
Nazwa SL Siedl. DN
G. F. Haendel - Alleluja z Oratorium Mesjasz (organy z chórem)
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego (2014-04-20)

Podczas przejścia kapłanów i asysty do Grobu Pańskiego wykonuje się odpowiedni śpiew, np: Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał, Resurrexi et adhuc tecum sum Następnie wyrusza procesja. Śpiewamy Wesoły nam dzień dziś nastał lub Chrystus zmartwychwstan jest Po powrocie do kościoła i postawieniu monstrancji na ołtarzu śpiewa się Przez Twoje święte lub Przed tak wielkim Sakramentem Następnie rozpoczyna się msza święta.
Nazwa SL Siedl. DN
Wesoły nam dzień dziś nastał
202 177 574
Alleluja...o dniu radosny
- 163 548
Nazwa SL Siedl. DN
Alleluja! Jezus żyje
192 161 546
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie
203 178 575
Chrystus zmartwychwstał jest
194 166 551
Nie zna śmierci
197 170 559
Ofiarujmy chwałę w wierze
- 171 560
Nazwa SL Siedl. DN
Otrzyjcie już łzy
198 172 563
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
195 167 553
Alleluja, żyw już jest
- - 549
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie
203 178 575
O nasz Jezu najłaskawszy
- - -
O nasz Jezu najłaskawszy
- - -
Otrzyjcie już łzy, płaczący
198 172 563
Na świętej uczcie Baranka
- - 558
Chrystus Pan zmartwychwstał
- 165 550
Nazwa SL Siedl. DN
Te deum
jeśli procesja rezurekcyjna była rano
473 523 311
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 491 331
Najwyższemu Panu chwała
- 556 -
Nazwa SL Siedl. DN
Wesel się, Królowo miła
201 175 570
Raduj się, nieba Królowo
- - 566
Regina caeli
200 598 568
Nazwa SL Siedl. DN
G. F. Handel - Hallelujah (z chórem)
S. Karg-Elert - Nun danket alle Gott
L. Vierne - Carillon, op.31
Charles Tournemire - L'Orgue mystique - Cycle de Pâques, Op.56 - Office No.17 Dominica Resurrectionis
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek w oktawie Wielkanocy (2014-04-21)

Nazwa SL Siedl. DN
Chrystus zmartwychwstan jest
194 166 551
Alleluja! Biją dzwony
191 160 545
Zwycięzca śmierci
205 182 581
Wesoły nam dzień dziś nastał
202 177 574
Nazwa SL Siedl. DN
Złóżcie troski żałujący
Pone luctum
- 180 577
Wstał Pan Chrystus
Surrexit Christus hodie
203 178 575
Alleluja, alleluja, O dniu radosny
- 163 548
Dziś Chrystus, Król
195 167 553
Ofiarujmy chwałę w wierze
- 171 560
Nazwa SL Siedl. DN
Nie zna śmierci Pan żywota
170 197 559
Otrzyjcie już łzy płaczący
198 172 563
Pan zmartwychwstał i jest z nami
- - 564
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
195 167 553
Nazwa SL Siedl. DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 491 331
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31 482 329
Ciebie, Boże, chwalimy
474 524 312
Nazwa SL Siedl. DN
Wesel się, Królowo miła
201 175 570
Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
199 173 565
Regina caeli
200 598 568
Wesoły nam dzień dziś nastał
202 177 574
Nazwa SL Siedl. DN
Olivier Messiaen - La resurrection du Christ
- - -
J. S. Bach - Heut' triumphiret Gottes Sohn - BWV 630
- - -
M. Dupré - Resurrection z Symfonii Pasyjnej
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006