Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Rozszerzamy dostępne propozycje śpiewów o wspomnienia dowolne oraz oficja dla poszczególnych miast i diecezji. Można się przełączać pomiędzy nimi za pomocą zakładek. W razie problemów technicznych prosimy o wyrozumiałość i kontakt na: admin@musicamsacram.pl


Nazwa Pobierz
Wspomnienie obowiązkowe bł. Wincentego Kadłubka, biskupa      
W diecezji kieleckiej i sandomierskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji      
W archidiecezji krakowskiej: Święto Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa      
W Sandomierzu: Uroczystość Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, głównego patrona miasta      
Sobota XXVII tygodnia Okresu Zwykłego      
W diecezji kaliskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy      
Wspomnienie dowolne bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy      
Wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego, prezbitera      
Wspomnienie dowolne świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy      
XXVIII Niedziela Zwykła, rok B      
Poniedziałek XXVIII tygodnia Okresu Zwykłego      
Wspomnienie dowolne bł. Jana Beyzyma, prezbitera      
W archidiecezji poznańskiej: Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Poznaniu      
W bazylice metropolitalnej w Poznaniu: Uroczystość Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Poznaniu      
Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera      
W diecezji łowickiej: Uroczystość bł. Honorata Koźmińskiego, głównego patrona diecezji      
Środa XXVIII tygodnia Okresu Zwykłego      
W archidiecezji łódzkiej: Wspomnienie dowolne św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła      
W bazylice katedralnej w Łowiczu: Uroczystość Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Łowiczu      
W diecezji łowickiej: Święto Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Łowiczu      
W archidiecezji gnieźnieńskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Radzima Gaudentego, biskupa      
Wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy      
Wspomnienie dowolne św. Kaliksta I, papieża i męczennika      
Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła      
W archidiecezji łódzkiej: Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Łodzi      
W bazylice archikatedralnej w Łodzi: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Łodzi      
Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej      
W archidiecezjach wrocławskiej i katowickiej oraz w diecezjach gliwickiej, legnickiej, opolskiej i świdnickiej: Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej      
W Dębicy, Nowogrodźcu i Trzebnicy: Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki miasta      


TytułSLSiedl.DN
Błogosławione serca, które płoną
--968
Ludu kapłański
283-217
Na ziemi polskiej
-443-
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
-471211
TytułSLSiedl.DN
Na ziemi polskiej
-443-
Ojcze z niebios
-481224
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
TytułSLSiedl.DN
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote 
298277693
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?---
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-6116.10
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
TytułSLSiedl.DN
Króluj nam, Chryste
328227620
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Pod Twą obronę
256484229
Boże, przed wszechmocą Twoją
Pieśń mszalna
---
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Przyjmij z rąk Twego kapłana
Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
---
TytułSLSiedl.DN
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
276239644
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Choć się niegodni czujemy
Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
---
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Chwała Ci na wysokości
Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
---
TytułSLSiedl.DN
Królowo ziem polskich
359305787
Cześć Maryi, cześć i chwała
347290761
Błogosław nam, Boże wielki
Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


Tytuł SL Siedl. DN
Si iniquitátes observáveris, Dómine
Antyfona na wejście
- - -
Pokładam w Panu ufność mą
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 517 230
Jezu miłosierny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 471
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 480
Tylko Bóg mi dopomoże
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 243
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
131 518 237
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 507 263
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253 475 216
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248 457 202
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249 509 324
O Boże mój, o Zbawicielu mój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 511 473
Mądrość Stół zastawiła
W nawiązaniu do I czytania i psalmu responsoryjnego
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Przyjmij, o Najświętszy Panie
W nawiązaniu do modlitwy nad darami i psalmu responsoryjnego
- 571 -
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój, w nawiązaniu do modlitwy nad darami i psalmu responsoryjnego
245 555
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do Ewangelii
297 503 252
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Ewangelii
255 512 282
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do modlitwy nad darami i psalmu responsoryjnego
- 450 -
Nasze plany i nadzieje
W nawiązaniu do modlitwy nad darami i psalmu responsoryjnego
- - -
Miłosierdzie Pańskie
W nawiązaniu do modlitwy nad darami i psalmu responsoryjnego
- - -
Niechaj z nami będzie Pan
W nawiązaniu do II czytania
- 478 -
Tytuł SL Siedl. DN
Dívites eguérunt et esuriérunt
Antyfona na komunię
- - -
Cum apparúerit Dóminus
Antyfona na komunię
- - -
Ojciec nam powierzył Słowo
W nawiązaniu do II czytania i Antyfony na komunię 1 J 3, 2
284 256 654
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 2
- 460 205
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri, w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11
511.5 625 6.11
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11
35 519 301
Błogosławieni ubodzy i cisi
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11
- - 196
Boże, mój Boże, szukam Ciebie
Psalm 63, nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11
- - 2.5
Jezusa ukrytego
279 247 647
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote
298 277 693
Panie, dobry jak chleb
- 261 290
Tytuł SL Siedl. DN
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11
35 519 301
Dałeś nam Chleb z nieba
- - 264
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30 469 317
Tytuł SL Siedl. DN
Boże mocny, Boże cudów
246 456 200
Dowolna pieśń ku czci NMP
- - -
Z dawna Polski Tyś Królową
390 359 891
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
388 360 888
Święta Panno, Tyś nad wszystkie
- 348 865
Z dalekiej Fatimy (9-10)
- - 890
O Fatimska nasza Pani (2)
- - -
Ave Maris Stella
- - -
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
TytułSLSiedl.DN
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
---
Ludu kapłański
283-217
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie 
22-309
Przed Tobą upadamy
Pieśń mszalna
---
TytułSLSiedl.DN
Miłujcie się wzajemnie
---
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
-487232
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Przyjmij, o Najświętszy Panie
-571-
Przyjmij, Panie, ofiarę
Z pieśni mszalnej: Przed Tobą upadamy
---
TytułSLSiedl.DN
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Panie, dobry jak chleb
-261290
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Bądźże pozdrowiona
273233635
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
276239644
Duszo wierna, wesel się
Z pieśni mszalnej: Przed Tobą upadamy 
---
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
-471211
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Niech się radują niebiosa i ziemia
--354
Chwała Tobie, o Boże! 
 Z pieśni mszalnej: Przed Tobą upadamy
---
TytułSLSiedl.DN
Prześliczna Panno nad panny
---
Chcę, Maryjo, służyć Tobie
-287-
Maryjo, przyjmij dzięki
-311801
Nie opuszczaj nas, (...) Matko
-319-
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
346289760
Oto Panie, Msza święta
Z pieśni mszalnej: Przed Tobą upadamy
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


TytułSLSiedl.DN
Duch Pański nade mną
---
Duchu święty, przyjdź prosimy
222188589
Kto się w opiekę
253475216
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Boże, w dobroci
248457202
TytułSLSiedl.DN
Rzućmy się wszyscy społem
292-670
Pan wieczernik przygotował
287259295
Jezu, w Hostii utajony
-246274
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
TytułSLSiedl.DN
O Boże, dzięki Ci składamy
-574013
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
-450-
Dzięki, o Panie
28468315
Twoja cześć, chwała (1, 3)
295271679
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
TytułSLSiedl.DN
Z dalekiej Fatimy
--890
Zdrowaś, Maryja
391363892
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
388360888
Ave Maria
Bach-Gounod
---
Bóg nad swym ludem
-225203
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.TytułSLSiedl.DN
Ojcze z niebios
-481224
Boże, w dobroci
 Pieśń mszalna
248457202
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Panie, w ofierze
-334843
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Bóg jest miłością
--261
Przykazanie nowe daję wam
183490300
TytułSLSiedl.DN
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri 
511.56256.11
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Jezusa ukrytego
279247647
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Chrystus Pan karmi nas
23575262
TytułSLSiedl.DN
Kłaniam się Tobie (1)
282249648
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
My chcemy Boga (2)
475526336
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
388360888
Idźcie na cały świat
-472212
Serdeczna Matko
380345859
Matko Najświętsza
363314805
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


TytułSLSiedl.DN
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Boże, w dobroci
248457202
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
TytułSLSiedl.DN
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Przyjmij, o Najświętszy Panie
-571-
TytułSLSiedl.DN
Niech się radują niebiosa i ziemia
--354
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua 
294269671
Sław, języku, tajemnicę
515.2151672
U drzwi Twoich stoję, Panie
296272680
Jam jest Chlebem żywym
-241268
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
O milcząca Hostio biała
-252655
TytułSLSiedl.DN
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Dzięki, o Panie
28468315
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Dałeś nam Chleb z nieba
--264
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Idźcie na cały świat
-472212
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.TytułSLSiedl.DN
Cieszcie się dzisiaj
Exultent hodie 
429402956
Weź w swą opiekę
381351872
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
-487232
Pójdź do Jezusa
-485665
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
TytułSLSiedl.DN
Przykazanie nowe daję wam
183490300
Twemu Sercu cześć składamy
311221732
Kochajmy Pana
304205705
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
283-217
Kiedy razem się schodzimy
182569275
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
Witam Cię, witam
-276689
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
276239644
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
TytułSLSiedl.DN
Rodziną Bożą jesteśmy
-492-
Twemu Sercu cześć składamy
311221732
Z tej biednej ziemi
313224736
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Zawitaj, Matko Różańca świętego
389361889
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


jcuryllo
jcuryllo 2015-10-06 23:48:47
Mamy braki kadrowe. Robimy co możemy, ale takie opóźnienia mogą występować. Zapraszamy do współpracy!

gregorijus
gregorijus 2015-10-06 07:09:49
Bardzo dobrze kiedyś było już w niedzielę widzieć repertuar na następną niedzielę, bo teraz prawie dwa tygodnie są, ale nie ma następnej niedzieli. Czy można to poprawić?

damianserwida97
damianserwida97 2015-10-04 14:10:28
Witam, dlaczego propozycje na następną Niedzielę są udostępniane dopiero w połowie tygodnia, nie tak jak jeszcze niedawno z tygodniowym wyprzedzeniem ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-09-01 20:54:01
Wszystkie propozycje śpiewów są przez nas archiwizowane i wykorzystywane przez Redakcję (dział Propozycji śpiewów) do opracowania bieżących propozycji. Proszę się nie martwić - na naszej stronie zawsze znajdzie Pan propozycje pieśni na tydzień do przodu :)

Janek288
Janek288 2015-08-28 21:32:25
Witam, Czy jest możliwość wydobycia archiwalnych propozycji np. na październik rok B/I cykl powszedni? Myślę, że bardzo pomogłoby to wielu organistom, bo wbrew pozorom przygotowanie zestawu pieśni oparte o analizę tekstów liturgicznych na dłuższy okres jest bardzo pracochłonne, a przecież już kiedyś było to na stronie. Pozdrawiam

Janek288
Janek288 2015-08-28 21:32:25
Witam, Czy jest możliwość wydobycia archiwalnych propozycji np. na październik rok B/I cykl powszedni? Myślę, że bardzo pomogłoby to wielu organistom, bo wbrew pozorom przygotowanie zestawu pieśni oparte o analizę tekstów liturgicznych na dłuższy okres jest bardzo pracochłonne, a przecież już kiedyś było to na stronie. Pozdrawiam

jcuryllo
jcuryllo 2015-08-15 21:28:09 Edytowany
Ciężko powiedzieć, najwcześniej za kilka miesięcy (założenie optymistyczne) - szczegółowa informacja zostanie opublikowana w "Nowościach muzycznych" oraz na naszych stronach na Facebooku, Twitterze i Google plus .

Nuta25
Nuta25 2015-08-10 11:32:27
A kiedy i gdzie takie zeszyty będzie można zdobyć/kupić?

Nuta25
Nuta25 2015-08-10 11:32:21
A kiedy i gdzie takie zeszyty będzie można zdobyć/kupić?

jcuryllo
jcuryllo 2015-06-18 19:03:36
Archiwizuję wszystkie propozycje, ale jednak nie przewiduję ich publicznego udostępniania. Redakcja użyje ich do opracowania zeszytów z propozycjami na poszczególne okresy liturgiczne (podobnie jak z Adwentem - tylko że lepiej :) ).

Nuta25
Nuta25 2015-06-18 10:29:32
Witam! Nie znalazłam nigdzie na stronie archiwalnych propozycji pieśni. Czy one gdzieś występują? Czy można gdzieś pobrać pdf'y np. z zesłania Ducha? Myślę, że warto by to gdzieś na stronie/dysku google archiwizować.

szybkomitt
szybkomitt 2015-05-23 21:33:22
Bardzo trafne dobory pieśni, choć w parafii w której gram muszę na razie opierać się bardziej na pieśniach z Siedleckiego, bo ludzie tylko w większości znają te pieśni, a gram tu dopiero od kilku miesięcy. Niechętnie śpiewa się tu nowości. Ale oczywiście zawsze strona jest dla mnie ogromną pomocą, gdyż swoje zawodowe granie rozpocząłem w kościele niedawno,

Jakub036
Jakub036 2015-05-02 13:48:53
Witam!!! Mam pytanie a zarazem prośbę. Jest uczniem III Gimnazjum i zamierzam przenieść się do liceum ogólnomuzycznego w Poznaniu i borykam się z pewnym problemem, otóż uczęszczam do szkoły muzycznej w swojej miejscowości do klasy drugiej, drugiego stopnia na fortepianie i mam do przeskoczenia jeden rok do przodu. Problem jest w tym, że jest mi potrzebna pomoc ( potrzebne są mi najważniejsze informacje na temat harmonii i historii muzyki od starożytności do renesansu). Egzaminy wstępne są 23 maja, czyli nie mam dużo czasu. Moje marzenie to dostać się do klasy organowej jest to moja pasja i moje życie. Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek wiadomość :-)

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-15 16:15:09
W miarę możliwości antyfony są podawane. Jeśli nie ma ich podanych to jest duża szansa, że można je znaleźć na http://musicamsacram.pl/antyfony (obecnie brakuje m. in. okresu wielkanocnego).

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-11 21:42:57
Wstępnie generowanie PDFów jest utworzone. Czas pokaże czy może to być w takiej formie.

Lukkas
Lukkas 2015-04-10 08:35:11
kiedy będzie można generować propozycje pieśni do pliku w PDF?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-05 11:43:58
Chodzi o śpiew 'Oto jest dzień, który dał nam Pan' ze śpiewnika Niepojęta Trójco II, s.334.

damianserwida97
damianserwida97 2015-04-03 22:00:08
Dlaczego w propozycjach na dni oktawy wielkanocnej jest 'piosenka' "Oto jest dzień" ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-01 22:42:48
Właśnie dodałem. Propozycje na kolejne dni zostaną dodane dzisiaj lub jutro. Korzystam dalej ze skrótu myślowego, że liturgia Wielkiej Nocy jest zaliczana do Soboty (mimo iż teologicznie to jest Niedziela) ;) Myślę, że to znacznie ułatwi uporządkowanie wszystkiego, bo inaczej pojawiłoby się kilka uciążliwych problemów...

Jakub036
Jakub036 2015-03-31 11:35:06
Mam pytanie: Kiedy zostaną wstawione propozycje pieśni na Wielką Sobotę? Pozdrawiam Jakub :)

jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!