Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Nazwa PDF
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Msza Wigilii
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza, prezbitera
Środa VIII tygodnia Okresu Zwykłego
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Sobota VIII tygodnia Okresu Zwykłego
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Msza Wigilii (2015-05-24)

TytułSLSiedl.DN
Ojcze, Stwórco wszechświata
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
223-590
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--586
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
181570210
TytułSLSiedl.DN
Przybądź, Duchu Święty (1-2)
Veni Sancte Spiritus - w nawiązaniu do modlitw mszalnych
226191595
Przybądź, Stwórco, Duchu Boży
Veni Creator - w nawiązaniu do modlitw mszalnych
227192596
TytułSLSiedl.DN
Z Twojego boku, Chryste (1-5)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
--257
Przyjdźcie do mnie wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
-268235
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie (1-4)
28468315
O Boże, dzięki Ci składamy
-574013
TytułSLSiedl.DN
Duchu Święty, Boże, napełnij serca nasze
W nawiązaniu do modlitw mszalnych
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Msza w ciągu dnia

UWAGA! Z dniem dzisiejszym kończy się okres wielkanocny

TytułSLSiedl.DN
O Stworzycielu Duchu, przyjdź
Veni Creator Spiritus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
484189591
Veni Creator Spiritus
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
229589598
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Mdr 1, 7
--586
Przybądź, Duchu Stworzycielu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
594
Przybądź, Stwórco, Duchu Boży
Veni Creator - w nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
227192596
Boski nasz Pocieszycielu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
---
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
Szczególnie zwrotki 4-5
-472212
TytułSLSiedl.DN
Pamiątkę dnia świątecznego (1-4)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
225190593
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
-270020
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
275234638
TytułSLSiedl.DN
Te Deum laudamus
---
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Ciebie, Boże, chwalimy
474524312
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum
-6116.10
Dzięki, o Boże Ojcze (1-9)
---
TytułSLSiedl.DN
Wesel się, Królowo miła
Regina caeli laetare
201175570
Regina caeli laetare
200598568
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (2015-05-25)

TytułSLSiedl.DN
Weź w swą opiekę
381351872
TytułSLSiedl.DN
Królowej Anielskiej śpiewajmy
358304786
Maryjo, ja Twe dziecię
-308793
Pełna świętości
O sanctissima
-335844
Maryjo z dnia Zwiastowania (12-13)
W nawiązaniu do Ewangelii J 19, 25-27
Sławna Matko Zbawiciela (1-3)
W nawiązaniu do Ewangelii Łk 1, 26-38
TytułSLSiedl.DN
Bądźże pozdrowiona
273233635
Daj mi Jezusa
--762
Pan zstąpił z nieba
288260659
Chrystus Pan karmi nas
wówczas nie ma Pieśni Maryi na uwielbienie
23575262
TytułSLSiedl.DN
Uwielbiaj, duszo moja
511.76106.7
Wielbij, duszo moja, Pana
511.8-6.8
Magnificat
Różne wersje
---
TytułSLSiedl.DN
Cześć Maryi, cześć i chwała
347290761
My chcemy Boga
475526336
Tysiąc razy pozdrawiamy
Bogarodzico, przeczysta Panno
Serdeczna Matko (1,9)
380345859
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza, prezbitera (2015-05-26)

TytułSLSiedl.DN
Błogosławione serca, które płoną
--968
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
Miłujcie się wzajemnie
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Jezusowi cześć i chwała
280-273
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Pomiędzy lud swój idzie sam
-264296
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Wykrzykuj, ziemio, głośno
---
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Niech żyje Jezus
-477337
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa VIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-05-27)

TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
253475215
Za rękę weź mnie, Panie
-504253
Pan jest mocą
---
Ty, wszechmocny Panie (1-2)
-498244
Podnieście wzrok ku górom
---
Pod Twą obronę
256484229
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Bóg nad swym ludem
-225203
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
Pójdźmy do Pana
-487232
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Panie, ufam miłosierdziu Twemu
-516-
TytułSLSiedl.DN
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Kiedy razem się schodzimy
182569275
U drzwi Twoich stoję, Panie
296272680
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Ty, wszechmocny Panie (3)
-498244
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (2015-05-28)


TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański (4-5)
283-217
Na stopniach Twego
-558186
Kłaniam się Tobie
282249648
TytułSLSiedl.DN
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Jeden chleb
277242269
Naucz nas, Panie (wersja ks. Ziemiańskiego)
---
Pójdź do Jezusa
-485665
TytułSLSiedl.DN
Kłaniam się Tobie
282249648
Jeden chleb
277242269
Jezusa ukrytego
279247647
Sław, języku, tajemnicę
515.2151672
Jam jest chleb życia
---
Panie, zostań z nami
---
Witam Cię, witam
-276689
TytułSLSiedl.DN
Rzekł Pan do Pana mego
Dixit Dominus
515.36026.3
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum
-6116.10
Dzięki, o Boże Ojcze
---
TytułSLSiedl.DN
Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Idźcie na cały świat
-472212
Błogosław, Panie, nas
242452334
Niech żyje Jezus
-477337
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (2015-05-29)

TytułSLSiedl.DN
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
O dobry Jezu mój
--278
Dziś radośnie wysławiamy
452-969
Miłujcie się wzajemnie
---
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat (2)
-472212
Śpiewajcie Panu nową pieśń
---
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
276239644
Jezusowi cześć i chwała
280-273
TytułSLSiedl.DN
Wszystkie krańce ziemi
---
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Niech żyje Jezus
-477337
Pod Twą obronę
256484229
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota VIII tygodnia Okresu Zwykłego (2015-05-30)


TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
253475215
Za rękę weź mnie, Panie
-504253
Pan jest mocą
---
Ty, wszechmocny Panie (1-2)
-498244
Podnieście wzrok ku górom
---
Pod Twą obronę
256484229
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Naucz nas, Panie (wersja ks. Ziemiańskiego)
---
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
TytułSLSiedl.DN
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Kiedy razem się schodzimy
182569275
U drzwi Twoich stoję, Panie
296272680
Ojciec nam powierzył Słowo
284256654
TytułSLSiedl.DN
Dziękujmy Mu za miłość
---
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
---
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Uroczystość Najświętszej Trójcy (2015-05-31)

TytułSLSiedl.DN
Benedíctus sit Deus Pater
Antyfona na wejście
---
Nierozdzielna Trójco święta
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--606
Światłości wieczna, Jezu mój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
260--
Już słońce (w)schodzi
Iam sol recedit igneus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
234-6.1
Po całym świecie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-196-
O Boże w Trójcy niepojęty
Hymn z Nieszporów Uroczystości Trójcy Świętej - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
232194-
Benedicta sit sancta Trinitas + Ps 8, 2
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
---
Na stopniach Twego
-558186
Pójdźmy do Pana (2)
-487232
Kłaniam się Tobie
282249648
TytułSLSiedl.DN
Trójca, Bóg Ojciec (1-2)
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
-198-
Jeden w naturze
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
233195605
Idźcie na cały świat
W nawiązaniu do Ewangelii
-472212
Benedictus sit Deus Pater + Dn 3, 55-57
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
---
Niechaj z nami będzie Pan
Z ostatnią zwrotką
-478-
Przez chrztu świętego wielki dar
482489234
Boże mocny, Boże cudów
246456200
TytułSLSiedl.DN
Quóniam autem estis fílii
Antyfona na komunię
---
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (1-2,5)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
--586
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
294269671
Sław, języku, tajemnicę
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
515.2151672
Inna pieśń kończąca się doksologią
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
---
Benedicimus Deum caeli + Tb 13, 1. 3. 5-6, 8-10
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
---
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-458-
Twoja cześć, chwała
295271679
Kłaniam się Tobie
282249648
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote
298277693
Adoro te devote
271591632
TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (9-10)
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
34491331
Ciebie, Boże, chwalimy
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
474524312
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum - w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
-6116.10
Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa
--259
Chwała Ci, Trójco
Ojcze, chwała Tobie
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri
511.56256.11
TytułSLSiedl.DN
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
--604
Gloria Patri et Filio
W nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia
---
Dowolna pieśń ku czci Trójcy Świętej
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
szybkomitt
szybkomitt 2015-05-23 21:33:22
Bardzo trafne dobory pieśni, choć w parafii w której gram muszę na razie opierać się bardziej na pieśniach z Siedleckiego, bo ludzie tylko w większości znają te pieśni, a gram tu dopiero od kilku miesięcy. Niechętnie śpiewa się tu nowości. Ale oczywiście zawsze strona jest dla mnie ogromną pomocą, gdyż swoje zawodowe granie rozpocząłem w kościele niedawno,

Jakub036
Jakub036 2015-05-02 13:48:53
Witam!!! Mam pytanie a zarazem prośbę. Jest uczniem III Gimnazjum i zamierzam przenieść się do liceum ogólnomuzycznego w Poznaniu i borykam się z pewnym problemem, otóż uczęszczam do szkoły muzycznej w swojej miejscowości do klasy drugiej, drugiego stopnia na fortepianie i mam do przeskoczenia jeden rok do przodu. Problem jest w tym, że jest mi potrzebna pomoc ( potrzebne są mi najważniejsze informacje na temat harmonii i historii muzyki od starożytności do renesansu). Egzaminy wstępne są 23 maja, czyli nie mam dużo czasu. Moje marzenie to dostać się do klasy organowej jest to moja pasja i moje życie. Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek wiadomość :-)

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-15 16:15:09
W miarę możliwości antyfony są podawane. Jeśli nie ma ich podanych to jest duża szansa, że można je znaleźć na http://musicamsacram.pl/antyfony (obecnie brakuje m. in. okresu wielkanocnego).

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-11 21:42:57
Wstępnie generowanie PDFów jest utworzone. Czas pokaże czy może to być w takiej formie.

Lukkas
Lukkas 2015-04-10 08:35:11
kiedy będzie można generować propozycje pieśni do pliku w PDF?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-05 11:43:58
Chodzi o śpiew 'Oto jest dzień, który dał nam Pan' ze śpiewnika Niepojęta Trójco II, s.334.

damianserwida97
damianserwida97 2015-04-03 22:00:08
Dlaczego w propozycjach na dni oktawy wielkanocnej jest 'piosenka' "Oto jest dzień" ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-01 22:42:48
Właśnie dodałem. Propozycje na kolejne dni zostaną dodane dzisiaj lub jutro. Korzystam dalej ze skrótu myślowego, że liturgia Wielkiej Nocy jest zaliczana do Soboty (mimo iż teologicznie to jest Niedziela) ;) Myślę, że to znacznie ułatwi uporządkowanie wszystkiego, bo inaczej pojawiłoby się kilka uciążliwych problemów...

Jakub036
Jakub036 2015-03-31 11:35:06
Mam pytanie: Kiedy zostaną wstawione propozycje pieśni na Wielką Sobotę? Pozdrawiam Jakub :)

jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!