Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
XXX Niedziela Zwykła, A
Poniedziałek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Środa XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Czwartek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Uroczystość Wszystkich Świętych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
XXX Niedziela Zwykła, A (2014-10-26)

TytułSLSiedl.DN
Lætétur cor quæréntium Dóminum
Antyfona na wejście
---
Jezu, ma radości
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--214
Jezu, Ty każesz weselić się
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-473-
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-480-
Pójdźcie, przed naszym Panem śpiewajmy
Venite exsultemus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-486-
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Liturgii słowa
183490299
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--261
Miłuję Pana
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
---
TytułSLSiedl.DN
Lætábimur in salutári tuo
Antyfona na komunię
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
--6.14
Niech będzie błogosławiony Bóg
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-62783.8
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
-248-
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
294269671
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-261290
Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
---
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-254283
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
32262292
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-270020
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-574013
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
3 razy
--604
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Bóg jest miłością
--261
Ubi caritas
Wersja gregoriańska
184--
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
W październiku szczególnie ku czci MB Różańcowej
---

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

TytułSLSiedl.DN
Jak miłe przybytki
-240630
Kościół to nie tylko dom
--007
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu
-463207
TytułSLSiedl.DN
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Jeden chleb
277242269
Zróbcie Mu miejsce
299278695
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Te Deum laudamus
---
TytułSLSiedl.DN
Chwała Ci, Kościele święty
--628
Weź w swą opiekę
381351872
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-27)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Co nam nakazuje
-557183
Pójdźmy do Pana
-487232
Pójdź do Jezusa
-485665
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Pójdź do Jezusa
-485665
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Przygotuję Ci serce, o Chryste
--298
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Pan zstąpił z nieba
288260659
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Pójdźcie błogosławić Pana
291266664
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Zdrowaś, Maryja
391363892
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (2014-10-28)

TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Apostoła tak miłego
Tadeuszu, nasz Patronie
My, którzy dzisiaj z Kościołem
Mel.: Jeśli chcesz szukać Patrona
Niech śpiewa niebo z radością
Hymn brewiarzowy
---
Obu was, Apostołowie
Hymn brewiarzowy
---
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Mihi autem nimis honorati + Ps 138, 1-2
---
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--261
TytułSLSiedl.DN
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy
---
Głoś imię Pana
-471211
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
In omnem terram exivit + Ps 18, 2
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Gdzież jest Jezus, ma pociecha? (1-3)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
O Panie, Ty nam dajesz (1-3)
--281
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
--285
Vos qui secuti estis me
---
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
---
TytułSLSiedl.DN
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
Ciebie, Boże, chwalimy
474524312
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Dziękujmy Bogu za światło
Hymn brewiarzowy
---
Niechaj z nami będzie Pan (1-6)
-478-
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Tadeuszu, nasz Patronie
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Środa XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-29)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Na stopniach Twego
-558186
Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
---
Pójdźmy do Pana
-487232
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego
253475215
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Bądźże pozdrowiona
273233635
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Chrystus Pan karmi nas
23575262
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Rodziną Bożą jesteśmy
-492-
Matko Pomocy Nieustajacej
366-813
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-30)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Ojcze z niebios
-481224
Pod Twą obronę
256484229
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
Ty, wszechmocny Panie
-498244
Czego chcesz od nas, Panie
W nawiązaniu do antyfony na wejście
27465313
TytułSLSiedl.DN
Za rękę weź mnie, Panie
-504253
Kto się w opiekę
253475215
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-458-
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
W nawiązaniu do Ewangelii
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do aklamacji przed Ewangelią
-471211
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Błogosław, Panie, nas
242452334
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek XXX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-31)

TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Boże, lud Twój
245555181
Cóż Ci, Jezu, damy
326464617
Boże mocny, Boże cudów
246456200
TytułSLSiedl.DN
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Pójdź do Jezusa
-485665
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
Jam jest Pasterz dobry
--213
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego
31482327
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XXX Niedzielę Zwykłą
---
Jezusowi cześć i chwała
280-273
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
274235637
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
-450-
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Uroczystość Wszystkich Świętych (2014-11-01)Msza w kościele

TytułSLSiedl.DN
W majestacie na niebieskim tronie (1-3,5)
--690
Kłaniam się Tobie
282249648
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (2,7-10)
34491331
Wiecznej szczęśliwości Dawco
---
Jezu, świata Zbawicielu
---
O Chryste, Zbawco ludzkości
---
Bądź uwielbion w świętych Twoich
457--
Chryste, przebacz sługom grzechy
---
Racz być Chryste przebłaganym
--959
Gaudeamus omnes in Domino + Ps 32, 1
---
TytułSLSiedl.DN
Kochajmy Pana (3-4)
304205705
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
Osiem błogosławieństw
---
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Niebo, ziemia, świat i morze
-250650
Iustorum animae in manu Dei + Ps 3, 1. 4
---
TytułSLSiedl.DN
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
--258
Pójdźcie błogosławić Pana
291266664
Błogosławieni ubodzy i cisi
--196
Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Alleluja
--198
Godzien jesteś
---
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Beati mundo corde + Ps 125, 1, 2ab, 2cd, 3, 4, 5, 6ab, 6cd
---
TytułSLSiedl.DN
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
--6.14
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Dzięki Tobie, Boże, w tej chwili (1-4)
---
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Chwalcie Pana wszyscy
24462206
TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu (1-3)
-463207
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
Hymn na rok wiary
---
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614

Msza na cmentarzu

TytułSLSiedl.DN
Różaniec za zmarłych
---
TytułSLSiedl.Dn
Stacja I (modlitwa za zmarłych rodziców i przodków) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz PanieStacja II (modlitwa za zmarłych krewnych i dobrodziejów) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz PanieStacja III (modlitwa za poległych na wojnach i wszystkie ofiary wojen) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz PanieStacja IV (modlitwa za wszystkich zmarłych) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz PaniePo ostatniej stacji, po pokropieniu i okadzeniu: Salve Regina, mater misericordiae
378599856
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina
499689877
TytułSLSiedl.DN
Otrzyjcie już łzy, płaczący
198172563
TytułSLSiedl.DN
Zwyciezca śmierci
205182581
TytułSLSiedl.DN
Pieśni eucharystyczne
Najlepiej te bardzo dobrze znane
---
TytułSLSiedl.DN
Ciebie, Boże, chwalimy
474524312
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
--604
TytułSLSiedl.DN
Tobie ja żyję, Tobie umieram
505-302
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2014-11-02)

Pierwsza Msza - wersja z Jutrznią Melodie w Obrzędzie pogrzebu

TytułSLSiedl.DN
Utwór organowy towarzyszący procesji wejścia
---
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu (wraz z Chwała Ojcu)
---
Hymn: Chryste, nadziejo zbawienia
---
Antyfona I
---
Psalm I
---
Antyfona I
---
Antyfona II
---
Psalm II
---
Antyfona II
---
Antyfona III---
Psalm III
---
Antyfona III
---
Można zaśpiewać hymn Gloria
---
Kolekta
---
Liturgia słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
504671999
TytułSLSiedl.DN
Jam jest chleb życia
---
TytułSLSiedl.DN
Pieśń Zachariasza
215732.12
TytułSLSiedl.DN
Salve Regina, mater misericordiae
378599856
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina
499689877

Pierwsza Msza - wersja bez Jutrzni

TytułSLSiedl.DN
Zwyciezca śmierci (1,10)
205182581
Królu mocy niezmierzonej
--993
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
50366641.12
Nie zna śmierci Pan żywota (1-2,5)
197170559
Wieczny odpoczynek na przemian z Ps. 51
---
TytułSLSiedl.DN
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
504671999
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
-672-
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel
-675-
TytułSLSiedl.DN
Jam jest chleb życia
---
Ja jestem zmartwychwstanie i życie + Łk 1, 67-80
49568541.14
Jezusowi cześć i chwała
280-273
TytułSLSiedl.DN
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
--6.15
Dzięki, o Panie
28468315
O Panie, Tyś moim Pasterzem (1-4)
255512282
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
Teraz, o Panie, pozwól odejść
---
TytułSLSiedl.DN
Jam gościem na tym świecie
-664991
Salve Regina, mater misericordiae
378599856
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina
499689877

Druga msza

Jeśli Pierwsza Msza Święta była odprawiona bez Jutrzni, wówczas druga może być połączona z Jutrznią (patrz propozycje pieśni do Pierwszej Mszy). Często Pierwsza Msza Święta bywa recytowana, a po niej Druga połączona jest z Jutrznią.

TytułSLSiedl.DN
Wieczny odpoczynek (refren wraz z psalmem)
49267441.5
Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie
-669996
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
504671999
Requiem aeternam dona eis + Ps 64, 2
---
W gniewu dzień
Dies irae
-6731004
Jam gościem na tym świecie
-664991
Boże, jesteś ponad czasem
---
TytułSLSiedl.DN
Z głębi mego serca
132677484
Domine Iesu Christe
---
Jezu płaczący nad Łazarzem
---
Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste
Refren: "...otwórz tym duszom miejsce przebaczenia i daj im, Panie..."
-667-
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel (1-2)
-675-
TytułSLSiedl.DN
Zwycięzca śmierci
205182581
Ach, Ojcze pełen litości (1-4)
-658983
Lux aeterna luceat eis, Domine + Ps 129, 1-2a, 2bc, 3, 4, 5-6a, 6b-7a, 7bc, 8
---
Światłość wiekuista niechaj im świeci
--1001
TytułSLSiedl.DN
Przez chrztu świętego
482489234
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Dobry Jezu, a nasz Panie
501663988
Jam gościem na tym świecie
-664991
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina
499689877
Salve Regina, mater misericordiae
378599856

Trzecia Msza - wersja z Nieszporami Melodie w Obrzędzie pogrzebu

TytułSLSiedl.DN
Utwór organowy towarzyszący procesji wejścia
---
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu (wraz z Chwała Ojcu)
---
Hymn: O Potężny Królu, Chryste
---
Antyfona I
---
Psalm I
---
Antyfona I
---
Antyfona II
---
Psalm II
---
Antyfona II
---
Antyfona III---
Psalm III
---
Antyfona III
---
Można zaśpiewać hymn Gloria
---
Kolekta
---
Liturgia słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Bądź mi litościw
121659463
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
-450-
Do Ciebie wołamy
---
TytułSLSiedl.DN
Jezu Tyś drogą, idę więc za Tobą
---
TytułSLSiedl.DN
Uwielbiaj, duszo moja
511.76106.7
TytułSLSiedl.DN
Witaj, Królowo nieba
506676878
Maria, Mater gratiae
---

Trzecia Msza - wersja bez Nieszporów

TytułSLSiedl.DN
Zmartwychpowstał Pan prawdziwie (3)
-181579
Jam gościem na tym świecie
-664991
Królu mocy niezmierzonej
--993
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
-672-
TytułSLSiedl.DN
Bądź mi litościw
121659463
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
-450-
Do Ciebie wołamy
---
Oczekujemy Zbawiciela świata
---
Ach, Ojcze pełen litości (1-4)
-658983
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (1,3)
504671999
Więzień w czyśćcu zatrzymany (1-3)
---
TytułSLSiedl.DN
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Oczekujemy Zbawiciela świata
---
Witam Cię, witam
Wszystkie zwrotki
-276689
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Dzięki Tobie, Boże, w tej chwili (1-2,4)
---
O Panie, Tyś moim Pasterzem (1-4)
255512282
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (1-4)
31482327
TytułSLSiedl.DN
Cokolwiek w świecie jest
---
Dobry Jezu, a nasz Panie
501663988
Salve Regina, mater misericordiae
378599856
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina
499689877
Witaj, Królowo nieba
506676878
Maria, Mater gratiae
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!