Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
XXIX Niedziela Zwykła
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
Czwartek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Piątek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Sobota XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
XXX Niedziela Zwykła, A
XXIX Niedziela Zwykła (2014-10-19)

TytułSLSiedl.DN
Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus
Antyfona na wejście
---
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253475215
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-459204
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-471211
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Liturgii słowa
249509324
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
Panie, umocnij wiarę naszą (3-4)
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-483227
TytułSLSiedl.DN
Ecce óculi Dómini super timéntes eum
Antyfona na wejście
---
Sławcie usta Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
Pan siebie, jako Pokarm Życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
---
Sław języku tajemnicę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
-261290
Witam Cię, witam
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
-276689
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
-574013
Hymn etiopski
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
W nawiązaniu do Liturgii słowa
22-309
Wszystkie krańce ziemi
W nawiązaniu do Liturgii słowa
Dałeś nam Chleb z nieba
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
--264
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Zawitaj, Matko Różańca świętego
389361889
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
388360888
Królowo Różańca świętego
---
Święta Panno, Tyś nad wszystkie
--865
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera (2014-10-20)

TytułSLSiedl.DN
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
-450-
Boże, w dobroci (1-2)
248457202
Osobliwy i prawdziwy
-407-
Przezacna Perło w niebieskiej koronie
Inclytum regni
431408-
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
TytułSLSiedl.DN
Boże, dlatego dałeś nam życie
W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego
243453-
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
TytułSLSiedl.DN
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Przykazanie nowe daję wam
183490299
TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe bł. Jakuba Strzemię, biskupa (2014-10-21)

TytułSLSiedl.DN
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
--586
Duchu Najświętszy
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
221187587
Błogosławione serca, które płoną
--968
Głoś imię Pana
-471211
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Z 5-tą zwrotką
-458-
O dobry Jezu mój
--278
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
TytułSLSiedl.DN
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
---
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
255512282
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
Jam jest Pasterz dobry
--213
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
-471211
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża (2014-10-22)

TytułSLSiedl.DN
Ludu kapłański
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
283-217
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
453-970
Błogosławione serca, które płoną
--968
Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności
---
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
245555181
Ludu kapłański
Z 6-tą zwrotką
283-217
TytułSLSiedl.DN
Panie, dobry jak chleb
-261290
Lud Twój, Panie
--009
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
TytułSLSiedl.DN
Weź w swą opiekę
381351872
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-23)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Na stopniach Twego
-558186
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
253475215
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Witam Cię, witam
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
-276689
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego
22-309
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-24)

TytułSLSiedl.DN]
Śpiew proponowany na Wejście na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Co nam nakazuje
-557183
TytułSLSiedl.DN
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
---
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Jeden chleb
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
---
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Ten, co był na krzyżu zawieszony
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
-557183
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń ku czci NSPJ
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Sobota XXIX tygodnia Okresu Zwykłego (2014-10-25)


TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Wejście na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na Wejście
-494239
TytułSLSiedl.DN
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Ewangelii
122-464
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Jeden chleb
277242269
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Zmiłuj się, Boże
-679485
TytułSLSiedl.DN
Śpiew proponowany na Komunię na XIX Niedzielę Zwykłą
---
Jezu, miłości Twej
301202700
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
TytułSLSiedl.DN
Idźmy, tulmy się, jak dziatki
355300778
Nawróć się, ludu, w pokorze
--472
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


XXX Niedziela Zwykła, A (2014-10-26)

TytułSLSiedl.DN
Lætétur cor quæréntium Dóminum
Antyfona na wejście
---
Jezu, ma radości
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--214
Jezu, Ty każesz weselić się
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-473-
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-480-
Pójdźcie, przed naszym Panem śpiewajmy
Venite exsultemus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-486-
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Liturgii słowa
183490299
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--261
Miłuję Pana
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
---
TytułSLSiedl.DN
Lætábimur in salutári tuo
Antyfona na komunię
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
--6.14
Niech będzie błogosławiony Bóg
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-62783.8
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
-248-
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
294269671
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-261290
Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
---
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-254283
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
32262292
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-270020
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-574013
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
3 razy
--604
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Bóg jest miłością
--261
Ubi caritas
Wersja gregoriańska
184--
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
W październiku szczególnie ku czci MB Różańcowej
---

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

TytułSLSiedl.DN
Jak miłe przybytki
-240630
Kościół to nie tylko dom
--007
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu
-463207
TytułSLSiedl.DN
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Jeden chleb
277242269
Zróbcie Mu miejsce
299278695
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Te Deum laudamus
---
TytułSLSiedl.DN
Chwała Ci, Kościele święty
--628
Weź w swą opiekę
381351872
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!