Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Rozszerzamy dostępne propozycje śpiewów o wspomnienia dowolne oraz oficja dla poszczególnych miast i diecezji. Można się przełączać pomiędzy nimi za pomocą zakładek. W razie problemów technicznych prosimy o wyrozumiałość i kontakt na: admin@musicamsacram.pl


Nazwa Pobierz
XXI Niedziela Zwykła      
W Przemyślu: Uroczystość św. Wincentego, męczennika, patrona miasta      
Święto Świętego Bartłomieja, Apostoła      
W powiecie opoczyńskim: Uroczystość Świętego Bartłomieja, Apostoła, patrona powiatu      
Wtorek XXI tygodnia Okresu Zwykłego      
Wspomnienie dowolne św. Ludwika, króla      
Wspomnienie dowolne św. Józefa Kalasantego, prezbitera      
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej      
W metropolii częstochowskiej (diecezje częstochowska, radomska i sosnowiecka): Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, głównej Patronki metropolii      
Wspomnienie obowiązkowe Świętej Moniki      
Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła      
Wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela      
XXII Niedziela Zwykła      


TytułSLSiedl.DN
Jezu, Tyś mój Pan
Na podstawie ps 86 - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-485665
Pokładam w Panu ufność mą
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-517230
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
131518237
Panie, okaż nam
W nawiązaniu do Antyfony na wejście i Ewangelii
-515-
Wacław z Szamotuł - Powszednia spowiedź (Ach, mój niebieski Panie)
Propozycja dla chóru - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Będę Cię wielbił, mój Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
241451195
Głoś imię Pana (2-3)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-471211
Kto się w opiekę (4-5)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253475215
Ludu kapłański (8)
W nawiązaniu do Ewangelii
283-217
Niech nasze serca sławią Ciebie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Niechaj z nami będzie Pan
W nawiązaniu do Ewangelii
-478-
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Przez chrztu świętego wielki dar
482489234
TytułSLSiedl.DN
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Kolekty i II czytania 
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Kolekty i II czytania 
181570210
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Kolekty i II czytania 
183490299
Przygotuję Ci serce, o Chryste
W nawiązaniu do Kolekty 
--298
Ludu kapłański (5)
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
283-217
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15 
23575262
Pan siebie, jako Pokarm Życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15 
---
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15 
-261290
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54 
---
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54 
--281
Panie, zostań z nami
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54 
---
Jezusowi cześć i chwała
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54 
280-273
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Chwała, moc i dziękczynienie
--002
TytułSLSiedl.DN
Z tej biednej ziemi
313224736
Boże, w dobroci
248457202
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Ave maris stella
---
Pomnij, o najświętsza Panno Maryjo
Modlitwa św. Bernarda 
--851
Od Jutrzenki Ty jesteś piękniejsza
--822
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-471211
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
34491331
Niech się radują niebiosa i ziemia
--354
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
Nieście chwałę, mocarze
Propozycja dla chóru 
---
Bóg nad swym ludem
-225203
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Apostolskie prace, trudy
---
Niech śpiewa niebo z radością
Hymn brewiarzowy 
---
O Bartłomieju, w niebiosach
Hymn brewiarzowy
---
Wszechmocny Panie
-501248
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem + Ps 117(116)
325226614
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
Ludu kapłański
283-217
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Idźcie na cały świat
-472212
Bliskie jest Królestwo Boże
122-464
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Składamy Ci, Ojcze
293-238
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
U stóp świętych ołtarzy
Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
---
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Kłaniam się Tobie
282249648
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Bądźże pozdrowiona
273233635
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
--285
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua 
294269671
Pan wieczernik przygotował
287259295
To Ty, nasz Pan
---
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Wszystkie narody chwalcie Pana
---
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
--6.14
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Pieśń wdzięczności
33-330
Dzięki, o Panie
28468315
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Dziękujmy Mu za miłość
---
O Boże, dzięki Ci składamy
-574013
TytułSLSiedl.DN
Chwała wam, Apostołowie
Hymn brewiarzowy 
---
Święty Bartłomieju
---
Idźcie na cały świat
-472212
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Com przyrzekł Bogu
-463207
Weź w swą opiekę
381351872
Błogosław, Panie, nas
242452334
Boże, zmiłuj się nad nami (1 - 4)
249509324
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
My chcemy Boga
475526336
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
248457202
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Ty, Boże, wszystko wiesz
 W nawiązaniu do Liturgii słowa
-521242
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Jeden chleb
277242269
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
Przyjmij, o Najświętszy Panie
-571-
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Dałeś nam Chleb z nieba
--264
Ojciec nam powierzył Słowo
284256654
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Jezusa ukrytego
279247647
Panie, dobry jak chleb
-261290
Witam Cię, witam
-276689
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
Pod Twą obronę
256484229
Weź w swą opiekę
381351872
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


TytułSLSiedl.DN
Bogurodzica
471285755
Ze wzgórz Częstochowy
--893
Jasnogórska można Pani
356301780
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
-302781
Gwiazdo śliczna, wspaniała
353298776
Matko Królowo
-313-
Jak szczęśliwa Polska cała
--779
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani
Hymn brewiarzowy 
---
Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi
 Hymn brewiarzowy
---
Cześć Maryi, cześć i chwała
347290761
TytułSLSiedl.DN
Gwiazdo śliczna, wspaniała (1, 7 - 8)
353298776
Zdrowaś, Maryja
391363892
Jedyna i władna świata Królowo
---
Królowo ziem polskich
359305787
Polski Królowo (5)
-339-
Z dawna Polski Tyś Królową
390359891
Jak szczęśliwa Polska cała
--779
Matko Potężna
-317814
TytułSLSiedl.DN
Jerozolimo, chwal Pana
-62683.9
Ucieszyła mnie wieść pożądana
Laetatus sum 
Chrystus Pan karmi nas
23575262
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
Bądźże pozdrowiona
273233635
Daj mi Jezusa
--762
TytułSLSiedl.DN
Magnificat
Różne wersje, jeśli na komunię nie śpiewano "Chrystus Pan karmi nas"
---
Chrystus Pan karmi nas
23575262
Głoś imię Pana
-471211
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-6116.10
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus 
473523311
TytułSLSiedl.DN
Maryjo, Królowo Polski
360309796
Z dawna Polski Tyś Królową
390359891
Jasnogórska można Pani
356301780
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
-302781
Zdrowaś, Maryja
391363892
Jak szczęśliwa Polska cała
--779
Królowo ziem polskich
359305787
My chcemy Boga
475526336
Błękitne rozwińmy sztandary
-282-
Dowolna pieśń ku czci NMP Częstochowskiej
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.


TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
253475215
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Boże, w dobroci
248457202
Chryste, wszechświata Stwórco
454-971
TytułSLSiedl.DN
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
Pod Twą obronę
W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego
256484229
TytułSLSiedl.DN
Jezu, w Hostii utajony
-246274
O mój Jezu, w Hostii skryty
285253-
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
-244271
Pan wieczernik przygotował
287259295
Duszo Chrystusowa
126237265
Jeden chleb
277242269
TytułSLSiedl.DN
Śpiewajcie Panu nową pieśń
---
Dzięki, o Panie
28468315
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Upadnij na kolana (1, 3-4)
36565683
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Pobłogosław, Jezu drogi308216721
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Kto się w opiekę
253475215
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

TytułSLSiedl.DN
Święty Ojcze, Augustynie
---
Wielki Ojcze, Augustynie
---
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Duchu Najświętszy
221187587
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Boże, w dobroci
248457202
Głoś imię Pana
-471211
TytułSLSiedl.DN
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
183490299
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
---
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
TytułSLSiedl.DN
Miłujcie się wzajemnie
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Jezu, miłości Twej
301202700
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote 
298277693
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
-254283
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
--285
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni-576314
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri 
511.56256.11
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
325226614
Com przyrzekł Bogu
-463207
Z tej biednej ziemi
313224736
Twemu Sercu cześć składamy
311221732
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Matko niebieskiego Pana
364315808
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
TytułSLSiedl.DN
Śpiewy do św. Jana Chrzciciela
---
By zdolne były
Ut queant laxis 
-405-
Zwiastun wschodzącego Słońca
430-920
Pokładam w Panu ufność mą
-517230
Kto się w opiekę
253475215
Obrał Cię już Bóg dzieciną
---
TytułSLSiedl.DN
Ubi caritas
Wersja gregoriańska 
184--
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Miłujcie się wzajemnie
---
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Kto się w opiekę
253475215
TytułSLSiedl.DN
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
--258
Pan wieczernik przygotował
287259295
Witam Cię, witam
-276689
Panie, dobry jak chleb
-261290
Kłaniam się Tobie
282249648
TytułSLSiedl.DN
Pójdźcie błogosławić Pana
291266664
Najwyższemu Panu chwała (Siedl.)
-556-
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Błogosławiony Pan Bóg Izraela
Kantyk Zachariasza 

573
TytułSLSiedl.DN
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
330585625
By zdolne były
Ut queant laxis 
-405-
Tobie ja żyję, Tobie umieram
505-302
Być bliżej Ciebie chcę
-459204
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

TytułSLSiedl.DN
Miserére mihi, Dómine
Antyfona na wejście
---
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Antyfony na wejście 
-481224
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-225203
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249509324
Z tej biednej ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
313224736
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253475215
TytułSLSiedl.DN
Przystąpię do ołtarza Bożego
--236
Naucz nas, Panie
--220
Składamy Ci, Ojcze
293-238
Przyjmij o Panie
---
Jezu, który ukazałeś
---
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-460205
Wierzymy w Ciebie, Chryste
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--246
Niechaj z nami będzie Pan
 W nawiązaniu do Liturgii słowa
-478-
TytułSLSiedl.DN
Quam magna multitúdo dulcédinis tuæ, Dómine
Antyfona na komunię
---
Wszystkie pieśni będące parafrazą Kazania na Górze
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Mt 5, 9-10)
---
Błogosławieni ubodzy i cisi
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Mt 5, 9-10)
--196
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Mt 5, 9-10)
--258
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
-261290
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote , w nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
298277693
Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
274235637
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
248457202
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri , w nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
511.56256.11
Bądź pozdrowione, Serce mego Pana
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
-200696
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
301202700
Każda żyjąca dusza
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię (Ps 31 (30), 20)
302203703
Już gościsz Jezu, w sercu mym
-584-
Kłaniam się Tobie
282249648
Bądźże pozdrowiona
273233635
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
276239644
Jezusowi cześć i chwała
280-273
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Dzięki, o Panie
28468315
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245555181
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-6116.10
Wszystko, co żyje, niech wielbi
--333
Chwała, moc i dziękczynienie
--002
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
Weź w swą opiekę
381351872
Zdrowaś, Maryja
391363892
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
Janek288
Janek288 2015-08-28 21:32:25
Witam, Czy jest możliwość wydobycia archiwalnych propozycji np. na październik rok B/I cykl powszedni? Myślę, że bardzo pomogłoby to wielu organistom, bo wbrew pozorom przygotowanie zestawu pieśni oparte o analizę tekstów liturgicznych na dłuższy okres jest bardzo pracochłonne, a przecież już kiedyś było to na stronie. Pozdrawiam

Janek288
Janek288 2015-08-28 21:32:25
Witam, Czy jest możliwość wydobycia archiwalnych propozycji np. na październik rok B/I cykl powszedni? Myślę, że bardzo pomogłoby to wielu organistom, bo wbrew pozorom przygotowanie zestawu pieśni oparte o analizę tekstów liturgicznych na dłuższy okres jest bardzo pracochłonne, a przecież już kiedyś było to na stronie. Pozdrawiam

jcuryllo
jcuryllo 2015-08-15 21:28:09 Edytowany
Ciężko powiedzieć, najwcześniej za kilka miesięcy (założenie optymistyczne) - szczegółowa informacja zostanie opublikowana w "Nowościach muzycznych" oraz na naszych stronach na Facebooku, Twitterze i Google plus .

Nuta25
Nuta25 2015-08-10 11:32:27
A kiedy i gdzie takie zeszyty będzie można zdobyć/kupić?

Nuta25
Nuta25 2015-08-10 11:32:21
A kiedy i gdzie takie zeszyty będzie można zdobyć/kupić?

jcuryllo
jcuryllo 2015-06-18 19:03:36
Archiwizuję wszystkie propozycje, ale jednak nie przewiduję ich publicznego udostępniania. Redakcja użyje ich do opracowania zeszytów z propozycjami na poszczególne okresy liturgiczne (podobnie jak z Adwentem - tylko że lepiej :) ).

Nuta25
Nuta25 2015-06-18 10:29:32
Witam! Nie znalazłam nigdzie na stronie archiwalnych propozycji pieśni. Czy one gdzieś występują? Czy można gdzieś pobrać pdf'y np. z zesłania Ducha? Myślę, że warto by to gdzieś na stronie/dysku google archiwizować.

szybkomitt
szybkomitt 2015-05-23 21:33:22
Bardzo trafne dobory pieśni, choć w parafii w której gram muszę na razie opierać się bardziej na pieśniach z Siedleckiego, bo ludzie tylko w większości znają te pieśni, a gram tu dopiero od kilku miesięcy. Niechętnie śpiewa się tu nowości. Ale oczywiście zawsze strona jest dla mnie ogromną pomocą, gdyż swoje zawodowe granie rozpocząłem w kościele niedawno,

Jakub036
Jakub036 2015-05-02 13:48:53
Witam!!! Mam pytanie a zarazem prośbę. Jest uczniem III Gimnazjum i zamierzam przenieść się do liceum ogólnomuzycznego w Poznaniu i borykam się z pewnym problemem, otóż uczęszczam do szkoły muzycznej w swojej miejscowości do klasy drugiej, drugiego stopnia na fortepianie i mam do przeskoczenia jeden rok do przodu. Problem jest w tym, że jest mi potrzebna pomoc ( potrzebne są mi najważniejsze informacje na temat harmonii i historii muzyki od starożytności do renesansu). Egzaminy wstępne są 23 maja, czyli nie mam dużo czasu. Moje marzenie to dostać się do klasy organowej jest to moja pasja i moje życie. Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek wiadomość :-)

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-15 16:15:09
W miarę możliwości antyfony są podawane. Jeśli nie ma ich podanych to jest duża szansa, że można je znaleźć na http://musicamsacram.pl/antyfony (obecnie brakuje m. in. okresu wielkanocnego).

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-11 21:42:57
Wstępnie generowanie PDFów jest utworzone. Czas pokaże czy może to być w takiej formie.

Lukkas
Lukkas 2015-04-10 08:35:11
kiedy będzie można generować propozycje pieśni do pliku w PDF?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-05 11:43:58
Chodzi o śpiew 'Oto jest dzień, który dał nam Pan' ze śpiewnika Niepojęta Trójco II, s.334.

damianserwida97
damianserwida97 2015-04-03 22:00:08
Dlaczego w propozycjach na dni oktawy wielkanocnej jest 'piosenka' "Oto jest dzień" ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-01 22:42:48
Właśnie dodałem. Propozycje na kolejne dni zostaną dodane dzisiaj lub jutro. Korzystam dalej ze skrótu myślowego, że liturgia Wielkiej Nocy jest zaliczana do Soboty (mimo iż teologicznie to jest Niedziela) ;) Myślę, że to znacznie ułatwi uporządkowanie wszystkiego, bo inaczej pojawiłoby się kilka uciążliwych problemów...

Jakub036
Jakub036 2015-03-31 11:35:06
Mam pytanie: Kiedy zostaną wstawione propozycje pieśni na Wielką Sobotę? Pozdrawiam Jakub :)

jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!