Propozycje śpiewów na cały tydzień

Uwaga! Strona może się wczytywać nawet kilkanaście sekund - prosimy o cierpliwość.
Nazwa PDF
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski
Piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Święto św. Marka, Ewangelisty
IV Niedziela Wielkanocna
Poniedziałek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy
Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski (2015-04-23)

TytułSLSiedl.DN
Sławny w męczenników gronie
446444907
Już dzień jaśnieje szczęśliwy
---
Wojciechu, patronie
--909
Mężny Pasterzu
Antyfona o św. Wojciechu
TytułSLSiedl.DN
W majestacie na niebieskim tronie (2)
--690
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Idźcie na cały świat
-472212
Miłujcie się wzajemnie
---
Zwycięzca śmierci (1,4)
205182581
TytułSLSiedl.DN
Panie, dobry jak chleb
-261290
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
275234638
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
--645
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Boże, coś Polskę
472522335
Bogurodzica
471285755
Święty Wojciechu, patronie nasz
459-973
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego (2015-04-24)

TytułSLSiedl.DN
Dziś Chrystus, Król
195167553
Otrzyjcie już łzy, płaczący
198172563
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
Jam jest chlebem żywym
-241268
Boże mocny, Boże cudów
246456200
TytułSLSiedl.DN
Alleluja, żyje Pan
-164-
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
--258
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Ludu kapłański
283-217
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Boże Ojcze
---
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
TytułSLSiedl.DN
Nie zna śmierci Pan żywota
Ostatnia zwrotka
197170559
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto św. Marka, Ewangelisty (2015-04-25)

TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
-472212
TytułSLSiedl.DN
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
Głoś imię Pana
-471211
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Jezusa ukrytego
279247647
Zróbcie Mu miejsce
299278695
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
Głoś imię Pana
-471211
Laudate omnes gentes
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Panie, umocnij wiarę naszą
-483227
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


IV Niedziela Wielkanocna (2015-04-26)

TytułSLSiedl.DN
Jam jest Pasterz dobry
W nawiązaniu do Ewangelii
--213
Wszystkie krańce ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
34491331
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do Ewangelii
-513228
Ludu kapłański (9)
W nawiązaniu do Ewangelii
283-217
Pieśni wielkanocne
---
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Ewangelii
255512282
Jam jest Pasterz dobry
W nawiązaniu do Ewangelii
--213
Idźcie na cały świat
-472212
Pieśni wielkanocne
---
TytułSLSiedl.DN
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię i Ewangelii
32262292
Jeden chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię i Ewangelii
277242269
Jezusowi cześć i chwała
280-273
Pieśni o Chrystusie Dobrym Pasterzu
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię i Ewangelii
---
Pieśni wielkanocne
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię
---
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Szczególnie 2-ga zwrotka - w nawiązaniu do Ewangelii
22-309
TytułSLSiedl.DN
Wesel się, Królowo miła
Regina caeli laetare
201175570
O Panie, poślij nas
---
Pieśni wielkanocne
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Poniedziałek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego (2015-04-27)


TytułSLSiedl.DN
Nie zna śmierci Pan żywota
197170559
Otrzyjcie już łzy, płaczący
198172563
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Tyś moim Pasterzem
255512282
Ciebie całą duszą pragnę
-507263
Boże mój, spragniony jestem Ciebie
--260
Jam jest Pasterz dobry
--213
TytułSLSiedl.DN
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-460205
Panie, pragnienia ludzkich serc
32262292
Przyjdźcie do mnie wszyscy
-268235
Zwycięzca śmierci
Z 4-tą i 5-tą zwrotką
205182581
TytułSLSiedl.DN
Pan nie opuszcza nigdy
-514329
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
TytułSLSiedl.DN
Chrystus zmartwychwstał jest
194166551
Wesoły nam dzień dziś nastał
Ostatnia zwrotka
202177574
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego (2015-04-28)

TytułSLSiedl.DN
Dziś Chrystus, Król
195167553
Zwycięzca śmierci (1-2)
205182581
Jezusowi cześć i chwała (1-2)
280-273
TytułSLSiedl.DN
Czego chcesz od nas, Panie
27465313
Głoś imię Pana
-471211
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
-513228
TytułSLSiedl.DN
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (1,3-4)
-458-
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Wesel się, człowiecze wierny
Z pieśni: Weselmy się, chrześcijanie
-176-
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, o Panie
28468315
TytułSLSiedl.DN
Wstał Pan Chrystus
Surrexit Christus hodie
203178575
Zwycięzca śmierci
Ostatnia zwrotka
205182581
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy (2015-04-29)Więcej informacji (w tym teksty paru śpiewów) można znaleźć na naszym forum

TytułSLSiedl.DN
Chryste, wszechświata Stwórco
454-971
Głoś imię Pana
-471211
W majestacie na niebieskim tronie (2)
--690
O Patronko święta, w niebie
-447-
Roztropnych dziewic otoczona chórem
Hymn z Godziny Czytań
---
Oto dzisiaj wysławiamy
Hymn z Jutrzni
---
O Ty, siostro Chrystusa
---
TytułSLSiedl.DN
Przygotuję Ci serce, o Chryste
--298
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
TytułSLSiedl.DN
Jeden chleb
277242269
Przyjdźcie do mnie wszyscy (1-2,6)
-268235
Pójdź do Jezusa
-485665
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Oto święte Ciało Pana
-257289
TytułSLSiedl.DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31482327
O Boże, dzięki Ci składamy
-574013
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Złącz, Panie, miłujących Cię
262505255
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Pod Twą obronę
256484229
Niech żyje Jezus
-477337
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego (2015-04-30)

TytułSLSiedl.DN
Boże mocny, Boże cudów
246456200
Zwycięzca śmierci (1-2)
205182581
Wstał Pan Chrystus
Surrexit Christus hodie
203178575
TytułSLSiedl.DN
Złóżcie troski, żałujący
Pone luctum
-180577
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
TytułSLSiedl.DN
Twoja cześć, chwała
295271679
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Jezusa ukrytego
279247647
TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34491331
TytułSLSiedl.DN
Alleluja! Biją dzwony
191160545
Chrystus zmartwychwstał jest
Ostatnia zwrotka
194166551
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006
jcuryllo
jcuryllo 2015-04-15 16:15:09
W miarę możliwości antyfony są podawane. Jeśli nie ma ich podanych to jest duża szansa, że można je znaleźć na http://musicamsacram.pl/antyfony (obecnie brakuje m. in. okresu wielkanocnego).

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-11 21:42:57
Wstępnie generowanie PDFów jest utworzone. Czas pokaże czy może to być w takiej formie.

Lukkas
Lukkas 2015-04-10 08:35:11
kiedy będzie można generować propozycje pieśni do pliku w PDF?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-05 11:43:58
Chodzi o śpiew 'Oto jest dzień, który dał nam Pan' ze śpiewnika Niepojęta Trójco II, s.334.

damianserwida97
damianserwida97 2015-04-03 22:00:08
Dlaczego w propozycjach na dni oktawy wielkanocnej jest 'piosenka' "Oto jest dzień" ?

jcuryllo
jcuryllo 2015-04-01 22:42:48
Właśnie dodałem. Propozycje na kolejne dni zostaną dodane dzisiaj lub jutro. Korzystam dalej ze skrótu myślowego, że liturgia Wielkiej Nocy jest zaliczana do Soboty (mimo iż teologicznie to jest Niedziela) ;) Myślę, że to znacznie ułatwi uporządkowanie wszystkiego, bo inaczej pojawiłoby się kilka uciążliwych problemów...

Jakub036
Jakub036 2015-03-31 11:35:06
Mam pytanie: Kiedy zostaną wstawione propozycje pieśni na Wielką Sobotę? Pozdrawiam Jakub :)

jcuryllo
jcuryllo 2015-02-18 18:00:49
Zapraszam do komentowania propozycji śpiewów ;) Chętnie wysłuchamy uwag i propozycji ewentualnych zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!