Sobota (2018-09-22)


TytułSLSiedl.DN
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-596205
Boże, obdarz Kościół Twój
247591201
Straszliwego Majestatu (1,7)
---
Niechaj z nami będzie Pan
-609-
W Twej świątyni zgromadzeni
 Pieśń mszalna
---
TytułSLSiedl.DN
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
Bogu, z Jego darów
---
Przyjmij, o Najświętszy Panie
-695-
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Nie dość, że na lud swe dary
 Z pieśni mszalnej: W Twej świątyni zgromadzeni
---
TytułSLSiedl.DN
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Kiedy razem się schodzimy
182-275
Jezu drogi, Tyś miłością
-243270
Baranku niepokalany
Z pieśni mszalnej: W Twej świątyni zgromadzeni
---
TytułSLSiedl.DN
O Boże, dzięki Ci składamy
-704013
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30602317
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-702314
Dzięki, o Panie
28601315
Chwałę Ci, Boże, śpiewamy
Z pieśni mszalnej: W Twej świątyni zgromadzeni
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
330-625
Już od rana rozśpiewana
-343-
Oto kapłan ręce wznosi
 Z pieśni mszalnej: W Twej świątyni zgromadzeni
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.
Zaloguj się, aby móc przeglądać te materiały.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!