XXX Niedziela Zwykła, A (2014-10-26)


TytułSLSiedl.DN
Lætétur cor quæréntium Dóminum
Antyfona na wejście
---
Jezu, ma radości
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--214
Jezu, Ty każesz weselić się
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-473-
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-480-
Pójdźcie, przed naszym Panem śpiewajmy
Venite exsultemus - w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-486-
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-498244
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
248457202
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Liturgii słowa
183490299
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181570210
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Liturgii słowa
--261
Miłuję Pana
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
---
TytułSLSiedl.DN
Lætábimur in salutári tuo
Antyfona na komunię
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
--6.14
Niech będzie błogosławiony Bóg
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-62783.8
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6
-248-
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua - w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
294269671
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-261290
Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
---
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-254283
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
32262292
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-270020
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2
-574013
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36565683
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
3 razy
--604
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Bóg jest miłością
--261
Ubi caritas
Wersja gregoriańska
184--
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Modlitwy po komunii
262505255
Dowolna pieśń ku czci NMP
W październiku szczególnie ku czci MB Różańcowej
---

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

TytułSLSiedl.DN
Jak miłe przybytki
-240630
Kościół to nie tylko dom
--007
Boże, obdarz Kościół Twój
247508201
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu
-463207
TytułSLSiedl.DN
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Jeden chleb
277242269
Zróbcie Mu miejsce
299278695
TytułSLSiedl.DN
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Ciebie, Boga, wysławiamy
Te Deum laudamus
473523311
Te Deum laudamus
---
TytułSLSiedl.DN
Chwała Ci, Kościele święty
--628
Weź w swą opiekę
381351872
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!