Propozycje śpiewów - pomoce liturgiczne


Propozycje śpiewów - pomoce liturgiczneWigilia Paschalna (2014-04-19)

Mimo iż w Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej Ofiary, a Msza Rezurekcyjna (Rezurekcja) zaliczana już jest do Niedzieli Zmartwychwstania, to korzystamy tutaj ze skrótu myślowego i podajemy ją jako mszę na Wielką Sobotę (aby zwiększyć przejrzystość propozycji). Proszę pamiętać, że jest to uproszczenie, tak aby nie wprowadzać nikogo w błąd.
Liturgia słowa jest jednak dostępna pod Niedzielą Zmartwychwstania (niestety nie mamy na to odpowiednio dużego wpływu).

Podejście kapłana na rozpoczęcie liturgii światła następuje w ciszy

Śpiew przy wnoszeniu Paschału kapłana:
K: Światło Chrystusa;
W: Bogu niech będą dzięki

Następuje śpiew Orędzia Paschalnego. Może je wykonać również kantor. Opuszcza on wtedy dialog z Ludem i śpiewa wersję krótszą. Uroczyste Amen po Exsultecie.

Po każdym czytaniu następuje Psalm i Modlitwa. Po czytaniu z Księgi Wyjścia nie mówi się Oto słowo Boże. Po 7. czytaniu śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu Po 8. czytaniu następuje uroczysty śpiewa Alleluja, który też może intonować kantor. Zaleca się przywrócić melodię z Graduale Simplex (melodia ta jest też użyta w Rozesłaniu) lub drugą melodię, którą znajdziemy w Śpiewniku Siedleckiego.

Nazwa SL Siedl. DN
- śpiew Litanii do Wszystkich Świętych (wersja obrzędowa)
zaleca się przywrócić melodię greg.
- błogosławieństwo wody Chrzcielnej
po wyjęciu Paschału z wody śpiewa się aklamację Chwała Ojcu (melodię można zaczerpnąć z doksologii z Psalmów Nieszpornych)
- aspersja: O Chryste, nasz Panie; Com przyrzekł Bogu; Przez Chrztu Świętego
Nazwa SL Siedl. DN
Nie zna śmierci Pan żywota
197 170 559
Gdzie jest, o śmierci
- - -
Chrystus zmartwychwstan jest
194 166 551
Zwycięzca śmierci
205 182 581
Nazwa SL Siedl. DN
Alleluja, żyw już jest
- - 549
Złóżcie troski, żałujący
Pone luctum
- 180 577
Wysławiajmy Chrysta Pana
Collaudemus
204 179 576
Chrystus Pan zmartwychwstał
- 165 550
Dziś Chrystus, Król
195 167 553
Nazwa SL Siedl. DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 491 331
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie
- - 306
Wstał Pan Chrystus
Surrexit Christus hodie
203 178 575
Nazwa SL Siedl. DN
Wesel się, Królowo miła
201 175 570
Raduj się, nieba Królowo
- - 566
Regina caeli
200 598 568
Jeśli procesja rezurekcyjna jest po Liturgii opuszcza się błogosławieństwo. Bezpośrednio po Modlitwie po Komunii kapłani i asysta udają się do Grobu Pańskiego. Po okadzeniu i odśpiewaniu Chrystus zmartwychwstał wyrusza procesja ze śpiewem Wesoły nam dzień dziś nastał lub Chrystus zmartwychwstan jest. Po powrocie procesji śpiewa się hymn Te Deum. Po hymnie następuje modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Śpiewy na zakończenie jak wyżej
Nazwa SL Siedl. DN
G. F. Haendel - Alleluja z Oratorium Mesjasz (organy z chórem)
- - -
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006