XXV Niedziela Zwykła (2014-09-21)


TytułSLSiedl.DN
Salus pópuli ego sum
Antyfona na wejście
---
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-225203
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-460205
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-471211
Pod Twą obronę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
256484229
Podnieście wzrok ku górom
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Pójdźmy do Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-487232
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
181570210
TytułSLSiedl.DN
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
248457202
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Ewangelii
181570210
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Ewangelii
183490299
TytułSLSiedl.DN
Tu mandásti mandáta
Antyfona na komunię
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14
255512282
Jam jest Pasterz dobry
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14
--213
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14
-513228
Jezusowi cześć i chwała
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14
280-273
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5
35519301
Szczęśliwy i nie zna kaźni
Beatus vir - w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5
514.26086.5
Pozdrawiamy Cię
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5
290265-
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5
-458-
Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do Ewangelii
287259295
TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
22-309
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
346289760
Witaj Święta i poczęta
387358882
Brzmi cichej godziny
--756
Weź w swą opiekę
381351872
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!