Niedziela (2019-01-20)


TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249592324
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
22595309
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-604211
Chwalcie Pana wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
24597206
Błogosławiony jesteś, Boże
Hymn brewiarzowy; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-779 ł7.2
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
247591201
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do  Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
262634255
Omnis terra adóret te, Deus
 Antyfona na wejście
---
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
249592324
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
W nawiązaniu do II czytania
--586
Duchu mądrości
 W nawiązaniu do II czytania
-214-
Różne są dary łaski
 W nawiązaniu do II czytania
---
Na stopniach Twego
 Zwrotki na wejście i na przygotowanie darów, w nawiązaniu do Kolekty
-690186
Boże, obdarz Kościół Twój
 W nawiązaniu do Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan
247591201
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan
262634255
TytułSLSiedl.DN
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
 W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
-615228
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
255612282
Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
287262295
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
-760261
Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
-260289
Ojciec nam powierzył Słowo
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
284-654
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
301245700
Jezu drogi, Tyś miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
-243270
Parásti in conspéctu meo mensam
 Antyfona na Komunię Ps. 22,5
---
Nos cognovimus
Antyfona na Komunię 1 J 4,16 
---
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36278683
Jerozolimo, chwal Pana
W nawiązaniu do I czytania
-781 g83.9
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum; w nawiązaniu do I czytania
-779 s6.10
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-702314
O Boże, dzięki Ci składamy
-704013
Wszystkie narody świata
 W nawiązaniu do I czytania
-630-
TytułSLSiedl.DN
Mesyasz przyszedł 
W nawiązaniu do Ewangelii
-14 D-
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń nawiązująca do rozpoczynającego się Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
---
TytułSLSiedl.DN
Max Drischner - preludium chorałowe nt. "Lobe den Herren" (Głoś imię Pana)
Poziom trudności: średni 
---
Larry Visser - Ubi Caritas
Poziom trudności: średni 
---
J. S. Bach - Preludium i fuga d-moll (BWV 554 - z "8 małych preludiów i fug")
Poziom trudności: średni
---
Feliks Nowowiejski - Preludium nt. Kyrie z Mszy XI (Orbis Factor) (op. 9, nr 3) 
Poziom trudności: średni 
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!