Propozycje śpiewów - pomoce liturgiczne


Propozycje śpiewów - pomoce liturgiczneXVII Niedziela Zwykła (2014-07-27)

Tytuł SL Siedl. DN
Deus in loco sancto suo
Antyfona na Wejście
- - -
Jak miłe przybytki nam dał
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 240 630
Kościół, to nie tylko dom
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 007
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 481 224
O Ty Przedwieczny
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 480 -
Ty, wszechmocny Panie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 498 244
Chrystus, Chrystus
W nawiązaniu do II czytania
- 460 205
Tytuł SL Siedl. DN
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
297 503 464
Tytuł SL Siedl. DN
Bénedic, ánima mea, Dómino
Antyfona na komunię
- - -
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
23 575 262
Chwalcie, o dziatki
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
- 625 6.11
Pozdrawiamy Cię
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
290 265 -
Kłaniam się Tobie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
282 249 648
Osiem błogosławieństw (dowolny wariant tej pieśni)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
31 482 327
Czego chcesz od nas, Panie
27 465 313
Dziękczynne pieśni
- 576 314
Dzięki, o Boże Ojcze
- - -
Tytuł SL Siedl. DN
Błogosław, Panie, nas
242 452 334
Dowolna pieśń do Matki Bożej, np.
Maryjo, ja Twe dziecię
- 308 793
Pełna świętości
O sanctissima
- 335 844
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
349 295 768
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006