Kościół św. Marii Magdaleny i NMP Królowej Kwieciszewo (woj. kujawsko-pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Parafia w Kwieciszewie została erygowana przed 1326 rokiem. Obecny kościół został wybudowany z fundacji kapituły gnieźnieńskiej w 1522 roku. Odnawiany po spaleniu w latach: 1708, 1833, 1877, 1905. W 1913 roku został przedłużony o jedno przęsło ku zachodowi, gdzie obecnie znajduje się chór muzyczny. W 1945 roku został ponownie spalony przez wycofujących się niemieckich żołnierzy. Odbudowano go w latach 1954-1960.

Pierwsza odnaleziona wzmianka o organach pochodzi z inwentarza z 1933 roku. Wspomina on tylko o 7-głosowych organach. Instrument spłonął w 1945 roku.

Po wspomnianym spaleniu kościoła katolickiego życie parafii przeniosło się do kościoła ewangelickiego. Funkcjonował tam instrument Paula Voelknera z 1909 roku. Jego dyspozycja wyglądała następująco:

Manuał I Manuał II Pedał
Principal 8' Gedackt 8' Subbass 16'
Flöte 8' Salicional 8' Octavbass 8'
Octave 4' Flöte 4'  
Rauschquinte 2 2/3' u. 2'    

 

W latach powojennych głos Rauschquinte został przerobiony na Zimbel 2 fach w manuale I i Octave 2' w manuale II. Prace te wykonał prawdopodobnie Goebel.

Gdy kościół katolicki został odbudowany, podjęto starania o wyposażenie go w organy. Prace te nadzorował mgr inż. Marian Śliwiński z Inowrocławia. Wykonał on szereg projektów bazujących na materiale piszczałkowym organów Voelknera, które parafia musiała wykupić od Skarbu Państwa (parafia starała się jednak o bezpłatne ich przekazanie w ramach odszkodowania wojennego). Według dokumentacji z 1961 roku organy miały posiadać 16 głosów i przebudowany kontuar Voelknera. Prospekt w związku z swoim dużym rozmiarem nie miał być wykorzystany. Wykonawcą nowych głosów miał być K. Dudziński. Miał on również przebudować kontuar. Do 1966 roku powstało jeszcze 5 (!) projektów dyspozycji. Żaden nie został zrealizowany. Ze względów finansowych (brak funduszy po wykupieniu organów z kościoła poewangelickiego) instrument nie powstał.

Przełom w sprawie organów przyniósł rok 1966. Z powodu śmierci Dudzińskiego nowymi głównymi podwykonawcami stali się Bronisław Cepka (wykonał on kontuar i inne podzespoły oraz piszczałki prospektowe) i Kazimierz Igłowski (nowe głosy). Kosztorys został zupełnie zmieniony. Cena wzrosła o ponad 100 000 złotych (wcześniejszy opiewał na kwotę 165 000 zł, ten zaś na 267 884 zł), prawdopodobnie przez to, że wszystkie części były sprowadzane z firmy Laukhuff. W tym samym roku powstał nowy projekt dyspozycji, również niezrealizowany. Mimo trudności finasowych instrument służył już w 1967 roku, choć spłacany był jeszcze przez długie lata.

W instrumencie wykorzystano wszystkie głosy z organów Voelknera, które zostały odpowiednio przebudowane i uzupełnione, oraz wiatrownice. Niewykorzystane piszczałki znajdują się poza instrumentem. Ciekawostką jest zachowana oryginalna ławka.

Prospekt jednosekcyjny, bezstylowy, na cokole, otwarty. Piszczałki uszeregowane w trzy grupy: środek z wybrzuszeniem po środku, boki o liniach wylotów piszczałek wklęsło-wypukłej, w odbiciu lustrzanym. Z 61 piszczałek tylko 4 są grające (Pryncypał 8')

Obecnie stan instrumentu od ok. 10 lat nie pozwala na jego użytkowanie podczas liturgii. W zeszłym roku organy zostały wyszczyszczone i zabezpieczone przed działaniem drewnojadów.

Liczba głosów
18
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordun 16'1. Flet Otwarty 8'****1. Subbas 16'*
2. Pryncypał 8'*2. Flet Kryty 8'*2. Violon 8'**
3. Fujarka 8'*3. Salicionał 8'*
4. Kozi Róg 8'4. Flet Skrzypcowy 4'
5. Nocny Róg 4'5. Flet Poprzeczny 4' (faktycznie 2')
6. Oktawa 4'*6. Flet leśny 2' (faktycznie 1')
7. Oktawa 2'*7. Tercja 1 3/5'
8. Mikstura 4-ch***8. Kwinta 1 1/3'
Pomoce
Połączenia: II-I, Super II-I, Subb II-I, Super II-II, I-P, II-P
Wibrator (tremolo dla II manuału)
Przyciski pod I manuałem: P.; F.; T.; [K.]; R.; WK.
Tryty nożne: Aut. Piano Pedał; Wył. Superów; Wył. Crescendo
Dźwignie nożne: Crescendo; Żaluzja II manuał (brak w szafie)
Jedna wolna kombinacja
Przypisy
*) głosy z organów Voelknera
**) faktycznie głos Octavbass 8'; głos z organów Voelknera
***) dwa chóry pochodzą z głosu Zimbel 2-fach z organów Voelknera
****) głos Flöte 4' z organów Voelknera, dodana najniższa oktawa
Oznaczenie transportowe Voelknera na piszczałce Octavbassu 8'

Oznaczenie transportowe Voelknera na piszczałce Octavbassu 8'

Stół gry

Stół gry
Opracował(a): Adam Bigosiński
Źródło: Katalog firmy Paula Voelknera
Archiwum parafialne
Oględziny własne


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:33


Zaloguj się, aby dodać komentarz!