Wielki Czwartek – Propozycje pieśni

Antyfona na wejście: Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Antyfona na komunię: To jest Ciało moje za was wydane; ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę.

Wielki Czwartek

Pieśń na wejście: 
W krzyżu cierpienie
A myśmy się chlubić powinni
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

Obrzęd umywania nóg: 
Przykazanie nowe daję wam

Pieśń na przygotowanie darów: 
Gdzie miłość wzajemna
Z rąk kapłańskich

Pieśń na komunię: 
U drzwi Twoich
Bądźże pozdrowiona
Twoja cześć, chwała

Pieśń na uwielbienie: 
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Cóż Ci, Jezu damy

Pieśń na zakończenie: 
Sław języku tajemnicę
Jezu miłości Twej
Witam Cie, witam

Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18

Ref.: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. 

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Share
  1. Na razie brak komentarzy.

  1. Na razie brak trackbackow

*