Maciej Jarosław Dąbrowa

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Maciej Jarosław Dąbrowa
Data urodzenia: Brak danych
Data śmierci: Brak danych
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Patronie Pomorza Do św. Ottona
Bądź uwielbiony, Panie Jezu
Boże nieskończony, Stwórco nieba, ziemi
Bóg dał przykazania z miłości do ludzi
Być świętym i ty możesz
Chwała Tobie, Chryste, Zbawco
Dobry Boże, szukam Ciebie
Dobry pasterz nie opuszcza trzody
Drogo, i Prawdo, i Życie, Chrystusie
Gdzie jesteś o Źródło
Głośmy swoim życiem Miłosierdzie Boże
Z miłością, radością, idziemy do Ciebie, Panie
Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
Miłość jest jedna, od Boga pochodzi
My, królewski szczep Piastowy
My, Kościół święty, Rodzina Dzieci Bożych
Nie lękaj się, wypłyń na głębię
Nieśmy Chrystusa w swe życie z radością
Od Chrztu Polski w czasach Mieszka
Ofiara Pańska, to dar najcenniejszy
Ojcze coś jest w niebie
Pan Bóg, nas wspiera we wszystkich zadaniach
Oto kapłan. Pan go namaścił
Pan cię kocha, przyjdź do Niego
Pascha Chrystusa, to czas wyzwolenia
Pasterzu! Biskupie! Twój wierny lud Cię wita
Panie, prowadź bym żył wiernie
Panie, naucz nas dróg Twoich
Pobłogosław Panie, ludowi Twojemu
Tak mało trzeba, żeby szczęście dać
Trwajcie we Mnie, a ja w was
Wielbimy Cię, Boże nieskończony
Wolność jest wszędzie tam, gdzie jest Chrystus
Panie miłosierny, przebacz nam
Z radością idziemy na spotkanie Pana
Królestwo niebieskie, już ku nam się zbliża
Przyjdź Zbawicielu, przynieś nam światło
Czuwajmy w gotowości, Bóg sam przyjdzie nas zbawić
Przyjdź, Królu chwały, Emmanuelu
Przyjdź, Panie Jezu, tęsknie czekamy
Jak wielka jasność lśni nad Betlejem
Już nasze serca biją radośnie
Gwiazda Świeci nad Betlejem jasnym blaskiem
Narodził się Pan
Otwórzcie serca! Pan przychodzi!
Przyszedł w ubogiej stajni
Zaśnij Dzieciątko, maleńki Jezu
Śpiewajmy gloria, razem z aniołami
W nędznej szopie, wśród bydlęty
Jezu, umiłowany Synu Ojca
Matko Boża Gromniczna
Oświecenie pogan, chwało Izraela
Wartość cierpienia
Arcykapłanie Nowego Przymierza
Chryste. Zbawicielu. Panie mój i Boże
Klęczysz w Ogrójcu, Jezu drogi
Chrystus skonał, świat Odkupił
Krzyż męki jest tronem Pana, Króla wieków
Przyjąłeś krzyż, by odkupić świat
W pokorze ducha przyjmijmy popiół
Walczmy ze złem, jak Pan na pustyni
Umiłowany Synu Boży, poprowadź, Ciebie chcemy słuchać
Pragniemy Twojej wody żywej
Bolesna Matko, wciąż czuwasz przy Synu
Cierpiąca Królowo męczenników
Jezu, Dziecino w żłóbeczku
Ty jesteś, Panie, światłością świata
Wydobywam cię z grobu, mój ludu
Aniele Boży, gdzie szukać Pana
Błogosław nam Jezu Chryste, Zbawicielu
Błogosławiona jesteś, Maryjo, i Boski owoc
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał
Chleb Aniołów. Manna z nieba
Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała
Chleb powszedni przynosimy
Chrystus oddał za nas swoje życie
Bóg uświęca wasz związek
Bądźże pochwalone przenajświętsze Ciało
Kwiecie Karmelu, Maryjo
Ciebie sławimy, Trójco przenajświętsza
Cud przemiany tu się dzieje
Czekamy Cię z tęsknotą serc
Bezinteresownym darem dla bliźniego
Do Serca Swojego mnie tulisz
Do wyższych rzeczy jestem stworzony
Duchu święty, wołamy do Ciebie
Duchu przyjdź, odnów nas
Duchu święty, daj nam światło
Duchu święty, odnawiasz nasze życie
Duchu święty, oświeć nas
Dwa filary są Kościoła
Dziś Komunii cud się stanie
Idźmy do źródła Prawdy i Dobra
Idźmy za świętym Wincentym a Paulo
Idźmy do Pańskiego Stołu
Jak dziękować, Jezu
Jakże wielkie rzeczy Pan Bóg wam uczynił Rocznica ślubu
Jasnogórskie śluby narodu
Być szczerym przed Bogiem O pokorze
Chlebie żywy z nieba dany
Głośmy Chrystusa ukrzyżowanego
Jest pośród wszelkich imion to jedno
Jesteś Jutrzenką zbawienia
Smutek, żal z odejścia
Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem
Jezus Chrystus kocha cię
Już idę, bo mnie wołasz O powołaniu
O Janie Apostole i święty Janie z Tarsu
Matko Kościoła, Królowo matek
Króluj nam, Chryste, od wieków upragniony
Któż jak Bóg
Królowo Polski, czuwamy
Królowo Polski, Panno Maryjo
Królowo Polski, Maryjo, co Jasnej bronisz Częstochowy
Maryjo, Tyś dla nas wzorem
Matka Pocieszenia wierny lud wspomaga
O święty Albercie, wstawiaj się za nami
Niech uwielbienia hymn z serc rozbrzmiewa
Nowy Rok nadchodzi
Matko Najświętsza, Królowo Polski
O Światłości świata, maleńka Dziecino
O Jutrzenko, zwiastujesz wschód Słońca
Modlitwa pszczelarzy
Najświętsze Serce Pana naszego
Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy
Matko Boża, coś u krzyża bolesna stała
Matko Boża Adwentowa, chronisz
Niech się świat raduje od końca do końca
Niepokalana, jaśniejąca Piękności
Nieśmy Bogu dary na godną ofiarę
O Niepokalana Maryjo Dziewico, bez zmazy poczęta
Ojcze, daj Pocieszyciela
Wszyscy "chwała" wykrzykujmy
Pani Fatimska, przy Tobie stajemy
Pani harcerska, przy Tobie stajemy
Panie Jezu, ześlij Ducha Pocieszyciela
Boże, Ojcze wszechmogący i wieczny, Panie życia i śmierci
Panno Najświętsza, Maryjo, Tyś jest
Patronie Pomorza, Ottonie z Bambergu
Nazwa Podtytuł
Bądź uwielbiony, Panie Jezu
Boże nieskończony, Stwórco nieba, ziemi
Bóg dał przykazania z miłości do ludzi
Być świętym i ty możesz
Chwała Tobie, Chryste, Zbawco
Dobry Boże, szukam Ciebie
Dobry pasterz nie opuszcza trzody
Drogo, i Prawdo, i Życie, Chrystusie
Gdzie jesteś o Źródło
Głośmy swoim życiem Miłosierdzie Boże
Z miłością, radością, idziemy do Ciebie, Panie
Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
Miłość jest jedna, od Boga pochodzi
My, królewski szczep Piastowy
My, Kościół święty, Rodzina Dzieci Bożych
Nie lękaj się, wypłyń na głębię
Nieśmy Chrystusa w swe życie z radością
Od Chrztu Polski w czasach Mieszka
Ofiara Pańska, to dar najcenniejszy
Ojcze coś jest w niebie
Pan Bóg, nas wspiera we wszystkich zadaniach
Oto kapłan. Pan go namaścił
Pan cię kocha, przyjdź do Niego
Pascha Chrystusa, to czas wyzwolenia
Pasterzu! Biskupie! Twój wierny lud Cię wita
Panie, prowadź bym żył wiernie
Panie, naucz nas dróg Twoich
Pobłogosław Panie, ludowi Twojemu
Pragnę swą duszę jak harfę złotą
Tak mało trzeba, żeby szczęście dać
Trwajcie we Mnie, a ja w was
Wielbimy Cię, Boże nieskończony
Wolność jest wszędzie tam, gdzie jest Chrystus
Msza [M. J. Dąbrowa]
Panie miłosierny, przebacz nam
Z radością idziemy na spotkanie Pana
Królestwo niebieskie, już ku nam się zbliża
Przyjdź Zbawicielu, przynieś nam światło
Czuwajmy w gotowości, Bóg sam przyjdzie nas zbawić
Przyjdź, Królu chwały, Emmanuelu
Przyjdź, Panie Jezu, tęsknie czekamy
Jak wielka jasność lśni nad Betlejem
Już nasze serca biją radośnie
Gwiazda Świeci nad Betlejem jasnym blaskiem
Narodził się Pan
Otwórzcie serca! Pan przychodzi!
Przyszedł w ubogiej stajni
Zaśnij Dzieciątko, maleńki Jezu
Śpiewajmy gloria, razem z aniołami
W nędznej szopie, wśród bydlęty
Jezu, umiłowany Synu Ojca
Matko Boża Gromniczna
Oświecenie pogan, chwało Izraela
Chryste. Zbawicielu. Panie mój i Boże
Klęczysz w Ogrójcu, Jezu drogi
Chrystus skonał, świat Odkupił
Krzyż męki jest tronem Pana, Króla wieków
Przyjąłeś krzyż, by odkupić świat
W pokorze ducha przyjmijmy popiół
Walczmy ze złem, jak Pan na pustyni
Umiłowany Synu Boży, poprowadź, Ciebie chcemy słuchać
Pragniemy Twojej wody żywej
Jezu, Dziecino w żłóbeczku
Ty jesteś, Panie, światłością świata
Wydobywam cię z grobu, mój ludu
Aniele Boży, gdzie szukać Pana
Błogosław nam Jezu Chryste, Zbawicielu
Arcykapłanie Nowego Przymierza
Błogosławiona jesteś, Maryjo, i Boski owoc
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał
Chleb Aniołów. Manna z nieba
Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała
Chleb powszedni przynosimy
Chrystus oddał za nas swoje życie
Bóg uświęca wasz związek
Bądźże pochwalone przenajświętsze Ciało
Ciebie sławimy, Trójco przenajświętsza
Cud przemiany tu się dzieje
Czekamy Cię z tęsknotą serc
Bezinteresownym darem dla bliźniego
Do Serca Swojego mnie tulisz
Do wyższych rzeczy jestem stworzony
Duchu święty, wołamy do Ciebie
Duchu przyjdź, odnów nas
Duchu święty, daj nam światło
Duchu święty, odnawiasz nasze życie
Duchu święty, oświeć nas
Dwa filary są Kościoła
Dziś Komunii cud się stanie
Idźmy do źródła Prawdy i Dobra
Idźmy za świętym Wincentym a Paulo
Idźmy do Pańskiego Stołu
Jak dziękować, Jezu
Jakże wielkie rzeczy Pan Bóg wam uczynił Rocznica ślubu
Jasnogórskie śluby narodu
Być szczerym przed Bogiem O pokorze
Chlebie żywy z nieba dany
Głośmy Chrystusa ukrzyżowanego
Jest pośród wszelkich imion to jedno
Jesteś Jutrzenką zbawienia
Smutek, żal z odejścia
Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem
Jezus Chrystus kocha cię
Już idę, bo mnie wołasz O powołaniu
O Janie Apostole i święty Janie z Tarsu
Matko Kościoła, Królowo matek
Króluj nam, Chryste, od wieków upragniony
Któż jak Bóg
Królowo Polski, czuwamy
Królowo Polski, Panno Maryjo
Królowo Polski, Maryjo, co Jasnej bronisz Częstochowy
Maryjo, Tyś dla nas wzorem
Matka Pocieszenia wierny lud wspomaga
O święty Albercie, wstawiaj się za nami
Niech uwielbienia hymn z serc rozbrzmiewa
Nowy Rok nadchodzi
Matko Najświętsza, Królowo Polski
O Światłości świata, maleńka Dziecino
O Jutrzenko, zwiastujesz wschód Słońca
Modlitwa pszczelarzy
Najświętsze Serce Pana naszego
Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy
Matko Boża, coś u krzyża bolesna stała
Matko Boża Adwentowa, chronisz
Niech się świat raduje od końca do końca
Niepokalana, jaśniejąca Piękności
Nieśmy Bogu dary na godną ofiarę
O Niepokalana Maryjo Dziewico, bez zmazy poczęta
Ojcze, daj Pocieszyciela
Wszyscy "chwała" wykrzykujmy
Pani Fatimska, przy Tobie stajemy
Pani harcerska, przy Tobie stajemy
Panie Jezu, ześlij Ducha Pocieszyciela
Boże, Ojcze wszechmogący i wieczny, Panie życia i śmierci
Panno Najświętsza, Maryjo, Tyś jest
Patronie Pomorza, Ottonie z Bambergu


Zaloguj się, aby dodać komentarz!